19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީޕީއެމާއެކު މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ޖޭޕީ

  • މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ޕާޓީއާއެކު ކުރިއަށްދިއުމުގެ ވިސްނުން ޕާޓީން ގެންގުޅޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 11:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


2018 ވަނަ އަހަރު ބޭޭއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާއިއެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ. 

މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ޕާޓީތަކާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ޤާސމް އިބްރާހިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕީޕީއެމާއެކު ކުރިއަށްދާންޖެހުނު ނަމަވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޤާސިމް ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަން ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޕާޓީއަކާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަކަން ޖޭޕީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

މަހުޖަނު، ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޖޭޕީން، ޕީޕީއެމާ ކޯލިޝަން ހެދުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ދޮގުކޮށް ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މަޝްވަރާއެއްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެ ހަބަރު ގެނެސްދީފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީge އެއްވެސް ބަހެއް ނެތިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން، ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ އެ ނިންމުމާއެކު، ޖޭޕީ ލީޑަރު ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން "ނާށިގަނޑު ހިފައިގެންދާންޖެހުނު ކޮންމެ ބަޔެއް" ކައިރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ 36 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް