25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީޕީއެމާއެކު މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ޖޭޕީ

  • މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ޕާޓީއާއެކު ކުރިއަށްދިއުމުގެ ވިސްނުން ޕާޓީން ގެންގުޅޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 11:44 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


2018 ވަނަ އަހަރު ބޭޭއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސްގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާއިއެކު އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރާ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ. 

މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތިބި ޕާޓީތަކާއެކު ކުރިއަށް ދިއުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ޤާސމް އިބްރާހިމް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޕީޕީއެމާއެކު ކުރިއަށްދާންޖެހުނު ނަމަވެސް ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޤާސިމް ވަނީ ދެއްވާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯލިޝަން ހެދުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޕާޓީއަކާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ކުރިއަށްގެންދިޔަކަން ޖޭޕީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

މަހުޖަނު، ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޖޭޕީން، ޕީޕީއެމާ ކޯލިޝަން ހެދުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބައެއް މީޑިއާތަކުގެ ރިޕޯޓްކުރުމާއި ގުޅިގެން، އެކަން ދޮގުކޮށް ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ ސޯލިހް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މަޝްވަރާއެއްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެ ހަބަރު ގެނެސްދީފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީge އެއްވެސް ބަހެއް ނެތިކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން، ކޯލިޝަން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޕާޓީތަކުން ވަކިވަކިން މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީގެ އެ ނިންމުމާއެކު، ޖޭޕީ ލީޑަރު ޤާސިމް ވިދާޅުވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން "ނާށިގަނޑު ހިފައިގެންދާންޖެހުނު ކޮންމެ ބަޔެއް" ކައިރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ 36 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފަ އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް