19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރުން

ކާޑުގެ އަގު ހަމަހަމަ ކުރުމަށް މަޖޫރީ ފީ އާއި ނާލު އެސްޓީއޯއިން ދޭން ނިންމައިފި

  • ރަށްރަށުގައި ކާޑު ވިއްކާނީ އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 10 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 11:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ފިހާރައަކަށް ކާޑު ބާލަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކާޑު ވިއްކާ އަގު ހަމަހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ނާލާއި މަޖޫރީ ފީ އެސްޓީއޯއިން ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. 

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ކާޑުގެ އަގުތައް ހަމަހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެޅި މި ފިޔަފަޅުގެ ދަށުން ކާޑު ވިއްކާނީ އެސްޓީއޯއިން ކަނޑައަޅާ އެޖެންޓުންތަކެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. 

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އެސްޓީއޯގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވި އެޖެންޓުންނަށް ވުމަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް އެސްޓީއޯގެ ކާޑު އެޖެންޓެއް ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށެވެ. ނާލާއި މަޖޫރީ އަށް ހިނގާނެ ޖުމުލަ އަގު އެނގޭނީ އެޖެންޓުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެޖެންޓުންނަށް ވުމުގެ ފޯމް މާދަމާއިން ފެށިގެން ރަށްރަށުގައި ހުރި ފާމަސީތަކުން ދޫކުރަން ފަށާނެ އެވެ. 

ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް ކާޑުގެ އަގު އެއް ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ނާލާއި މަޖޫރީ ފީއަށް ހިނގާނެ ލަފާކުރެވޭ ހަރަދެއް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ހަރަދުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ފައިސާ ހަމަޖައްސަނީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އުސޫލްތަކަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ކާޑުގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ހެޔޮކުރެވޭތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޭޕްރީލް 1 އިން ފެށިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް