25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ވެނެޒުއެލާގެ މަޝްރަހު

އެމެރިކާއިން ފޮނުވި އެހީއަށް ހުރަސް އަޅާނެ ކަމަށް މަޑޫރޯ ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

  • މަޑޫރޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާ އެހީއަކީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުން ފޮނުވާ އެހީއެއް ކަމަށް
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 20:17 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާއިން ވެނެޒުއޭލާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފޮނަވަން ނިންމާފައިވާ އެހީއަށް ހުރަސް އަޅާނެ ކަމަށް ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޑޫރޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާ އެހީއަކީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުން ފޮނުވާ އެހީއެއް ކަމަށެވެ.

ވެނެޒުއޭލާ އިން ވެގެން އޮންނަ ކޮލަމްބިއާގެ ކުކުޓާއަށް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފުށް، މުގު، ހަނޑޫ، ކައްކާ ތެޔޮ ފަދަ ސާމާނުގެ އިތުރުން ސާފުތާހިރުވާން ބޭނުންކުރާ ސައިބޯނި އަދި ދަތް އުނގުޅާ ބުރުސް ފަދަ ތަކެތި ކަމަށް އެމެރިކާ އާއި ކޮލަމްބިއާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެނާރޖީ ސަޕްލިމަންޓްސް ވެސް އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާފައި ވެއެވެ. ދަރުމައަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އާއިލާތަކަށް ވަކި ވަކި ޕާރުސަލުތަކުގައި މި ތަކެތި ބަންދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.  

މި އެހީ ފޮނުވަން އެދިފައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ރައީސްކަމަށް ބަލައިގެންފައިވާ ހުއާން ގައިޑޯއެވެ. މަޑޫރޯ ދެވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވީ ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށް ގައިޑޯ އަންނަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެއްމެ ބޮޑު ސާފުނުކުރާ ތެލުގެ ރިޒާވް އޮތް ވެނެޒުއޭލާގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި މައްސަލަ ބޮޑު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު ދެވަނަ ދައުރަކަށް މަޑޫރޯ ހުވާކުރެއްވީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ. ވެނެޒުއޭލާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ އިންތިހާބުތަކަށް ކުރި މަލާމާތެއް ކަމަށާއި ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައެވެ. މަޑޫރޯގެ ވެރިކަމުގައި އެ ގައުމުގައި އިގްތިސާދު ވަނީ އިންތިހާއަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް