20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އޭދަފުށިން މާޒިޔާ ބަލިކުރުމުން ގްރޫޕްގެ ފޯރިގަދަވެއްޖެ

  • އޭދަފުށި އަތުން މާޒިޔާ ބަލިވީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 19:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


މާޒިޔާ ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން -- އެފްއޭއެމް

ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ކްލަބް އޭދަފުށިން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ބަލިކުރުމުން ގްރޫޕް ބީގެ ފޯރި ގަދަވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު މާޒިޔާއާ ވާދަކޮށް އޭދަފުށިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުތްއިރު އޭދަފުށި ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެމެޗުންވެސް ބަލިވެފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން 1-3 އިން ބަލިވިއިރު، ދެ ވަނަ މެޗުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން ވަނީ 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފައެވެ.

މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން ސެމީގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކުރެވެން މާޒިޔާއަށް އޮތް ނަމަވެސް އެޓީމު ވަނީ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ދެ ވަނަ މެޗުން ބަލިވެފައެވެ.

މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު 35 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭދަފުއްޓަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިސްމާއިލް ޝަރީފެވެ. މެޗުގައި ދެޓީމަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭދަފުށިން ވަނީ މާޒިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އޭދަފުށީގެ އަލީ ނަސީމްއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިއަދު މެޗުގައި ޑިފެންސްލައިންގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ.

މި މެޗުން އޭދަފުށި މޮޅުވުމުން މި ގްރޫޕުގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް ވަނީ ތިން ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ސެމީ އަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފަސް ޓީމަށްވެސް އޮތްއިރު, ލަނޑުގެ ތަފާތުން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އެވެ. ދެވަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް އޮތްއިރު، ތިން ވަނައިގައި އޮތީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތްއިރު، ފުލުގައި އޮތީ އޭދަފުއްޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް