20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019

ބާބީއާރް ކްރޯލް 2019: ބ. އަތޮޅުގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

  • މި ހަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 18:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019 ނިންމުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

"ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019" ދިގު ފެތުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ބ. އަތޮޅުގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

ސްވިމް މޯލްޑިވްސް އާއި ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ބާ ބީއާރް ކްރޯލްސް 2019" އަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޑުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑު ފެތުމުގެ ހަރަކާތެކެވެ.

މި ހަރަކާތުގައި ބ. އަތޮޅުގެ 23 ރަށަކަށް ފަތާފައިވާއިރު، ހަތް ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތަކީ ބ. އަތޮޅު ބަޔޯސްފިޔާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެކެވެ.

ފަތުރުވެރިކަން ކުރި އެރުވުމާއި، ފަންނީ އަދި އިލްމީ ގޮތުން ގައުމު ކުރިއެރުވުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭ އެއް ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް