12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

  • 1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުރޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  3. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  4. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  5. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  6. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  7. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  8. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަހުގެ ތަފާތު ރަހަތާއި އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ހިތް ގައިމް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މިނީ ސެންޓަލް މޯލްގައެވެ.

 

މި ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސައިމަން އެވެ.

 

ސައިމަން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މިފަދަ އައު ބްރޭންޑްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ.

 

1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުންނައިރު މިއީ މަހުގެ އެކި ބާވަތްތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ގިނަ ރަހަތަކާއި އެކު މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ލިބިގެންދާނެ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް