23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް

ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

  • 1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުރޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 16 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަހުގެ ތަފާތު ރަހަތާއި އެކު މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާކެޓް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

 

ސަތޭކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއް ފަހަރާ ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ހިތް ގައިމް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވާފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މިނީ ސެންޓަލް މޯލްގައެވެ.

 

މި ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވުމަށް ސެންޓްރަލް މޯލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ އެޗްޑީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ސައިމަން އެވެ.

 

ސައިމަން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ފްރަންޗައިޒް ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވުމަކީ ތަރައްޤީއަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މިފަދަ އައު ބްރޭންޑްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން މަރުޙަބާ ކިޔާ ކަމަށެވެ.

 

މިރަސްމިއްޔާތުގައި "ދި މެންހަޓަން ފިޝް މާރކެޓް" ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ.

 

1822 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި މެންހަޓަންގެ ރެސްޓޯރަންޓްތައް ހުންނައިރު މިއީ މަހުގެ އެކި ބާވަތްތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ގިނަ ރަހަތަކާއި އެކު މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ލިބިގެންދާނެ ތަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް