20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފަރެެސް މާތޮޑާ

ފުވައްމުލައް އަދި ފަރެސް މާތޮޑާއާ ދެމެދު ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތާހުކޮށްފި

  • ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 08:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ -- އާކައިވް

ފުވައްމުލައް އަދި ފަރެސް މާތޮޑާއާ ދެމެދު ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި، މަސްވެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަދި ފަތުރު ވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ގާއިމް ކުރެވުނު ނެޓްވޯކުމެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިގާއިމް ވެގެންދިޔަ ނެޓްވޯކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ވެގެން ދިއުން." ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހު ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރެވުނުކަމުގައި ވިއަސް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދޭނީ ހަފްތާއަކު ދެފަހަރު ކަމަށެވެ. 

އަދި އެމްޕީއެލްގެ އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ކައިރިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ޑިމާންޑްތައް އޮތްވަރަކުން ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޝާފް

2 ހަފްތާކުރިން

ސާބަހޭ ސަރުކާރު.

0
0