26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 06 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ފަރެެސް މާތޮޑާ

ފުވައްމުލައް އަދި ފަރެސް މާތޮޑާއާ ދެމެދު ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތާހުކޮށްފި

  • ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 8 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 08:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް، ކޯޓްގައި ދެ ގަޑިއިރު


ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ -- އާކައިވް

ފުވައްމުލައް އަދި ފަރެސް މާތޮޑާއާ ދެމެދު ލޯންޗް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނައިބްރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ، ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި، މަސްވެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަދި ފަތުރު ވެރިންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ގާއިމް ކުރެވުނު ނެޓްވޯކުމެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެދެނީ މިގާއިމް ވެގެންދިޔަ ނެޓްވޯކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ވެގެން ދިއުން." ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. 

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޝާހިދު އަލީ ވދާޅުވީ، ހުކުރު ދުވަހު ފެރީގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާހު ކުރެވުނުކަމުގައި ވިއަސް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދޭނީ ހަފްތާއަކު ދެފަހަރު ކަމަށެވެ. 

އަދި އެމްޕީއެލްގެ އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ކައިރިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުންކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ޑިމާންޑްތައް އޮތްވަރަކުން ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ވިސްނަވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޝާފް

3 މަސް ކުރިން

ސާބަހޭ ސަރުކާރު.

0
0