20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕްރިމިއާ ލީގު: އެވަޓަން ބަލިކޮށް ސިޓީ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި

  • ސިޓީ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ލަނޑުގެ ތަފާތުން އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 7 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 07:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެވަޓަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އެވަޓަންއާ ވާދަކޮށް ސިޓީން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އެވަޓަން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ސިޓީންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ އެވަޓަންގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ހަމަލާތަކެއް އުފައްދަން މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

މި ހާފްގައި އެވަޓަންގެ ފަރާތުން މާ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާއިރު، ސިޓީން ދިޔައީ ފުލުފުލުގައި އެވަޓަންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރަމުންނެވެ.  އެގޮތުން ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ލަޕޯޓޭ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން ސިޓީން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ.  

މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން އެވަޓަންގެ މައްޗަށް ސިޓީ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ ސިޓީންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ ފުލުފުލުގައި އެވަޓަންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް، ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ.

މި ހާފްގައިވެސް އެވަޓަންގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައިނުވާއިރު، ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއްވެސް އެޓީމަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.  ސިޓީން މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކުރީ އިތުރުވަގުތުގައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގެބްރިއަލް ޖީސަސްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 62 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ދެވަނައިގައި ސީޓީއަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން އަދި އެއް އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން ލިވަޕޫލް އޮތް ނަމަވެސް ސިޓީއަށް ކުރި ލިބެނީ ލަނޑުގެ ތަފާތުންނެވެ. މެޗުން ބަލިވި އެވަޓަން އޮތީ ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 33 ޕޮއިންޓާއެކު ނުވަ ވަނައިގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް