20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މުހައްމަދު ސަލާހު

ސަލާހަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ވެސްޓް ހޭމްއިން ބަލަނީ

  • އިނގެރޭސި ފުލުހުންވެސް މިހާރު ދަނީ މި މައްސަލަ ބަލަމުން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 20:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


މުޙައްމަދު ސަލާހު -- ގޯލް.ކޮމް

ހޯމަ ދުވަހު ލަނޑަން ސްޓޭޑިއަމްގައި ލިވަރޕޫލް އާއި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ވެސްޓް ހޭމްގެ ސަޕޯޓަރަކު ލިވަރޕޫލްގެ ފޯވަރޑް މުޙައްމަދު ސަލާހަށް ނަސްލީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލެއެއް އެ ކްލަބުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މިޞްރަށް އުފަން، އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ސަލާހަސް އަމާޒުކޮށް، ނަސްލީ ފުރައްސާރަ ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެފައިވާއިރު މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ވެސްޓް ހޭމްގެ ސަޕޯޓަރަކު ސަލާހަށް އަމާޒުކޮށް، ނަސްލީ ގޮތުންނާއި، ސަލާހަކީ މުސްލިމަކަށް ވީތީ އޭނާއަށް އަމާޒުކޮށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މަންޒަރެވެ. ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވެސްޓް ހޭމްގެ އެ ސަޕޯޓަރު މި އަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ ސަލާހު ކޯނަރެއް ނެގުމަށް ތައްޔާރުވެގެން ހުއްޓައެވެ.

މި މައްސަލަ ބަލަމުންދާކަން ހާމަކޮށް ވެސްޓް ހޭމްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ އެ ކްލަބުން މިފަދަ އަމަލުތަކާއި މެދު ގެންގުޅެނީ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ޕޮލިސީއެއް ކަމަށެވެ.

"އަހަރުމެންނަކީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބެއް. މިފަދަ އަމަލުތައް ހިނއްގާ މީހަކު ދެނެގަނެވިއްޖެ ނަމަ އެމީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާއި ހިއްސާކޮށް، އެމީހަކަށް އުމުރުދުވަހުވެސް ލަންޑަން ސްޓޭޑިއަމްއަށް ވަނުން މަނާކުރެވޭނެ"، ވެސް ހޭމްގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ވެސްޓް ހޭމް އިން ބުނީ އެފަދަ އަމަލުތަކަށް އެ ކްލަބްގެ ސްޓޭޑިއަމް (ލަންޑަން ސްޓޭޑިއަމް) ގައި ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މިކަން ހިނގި ވަގުތު އެ މަންޒަރު ރިކޯޑްކޮށް، އެ ވީޑިއޯ ޓުވިޓަރގައި ޕޯސްޓް ކުރި މީހާ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާއަށް އިވުނު އަޑުތަކަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އަޑުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިފަދަ އަމަލު ހިންގާ މީހުންނަކީ މުޖުތަމަޢު، އަދި ޚާއްސަކޮށް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކުން ޖާގަ ދެވިގެން ވާނެ ބައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ފުލުހުންވެސް މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް