20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ކޮޕަ ޑެލްރޭ

ކޮޕަ ޑެލްރޭގެ ސެމީފައިނަލް މެޗް މީޑިއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު

  • އައިސްޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް މެޗް ބަލާލެވޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 20:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

ކޮޕަ ޑެލްރޭގެ ސެމީފައިނަލް މެޗް މީޑިއާނެޓް މެދުވެރިކޮށް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

މީޑިއާނެޓުން ބުނީ އައިސްޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް މެޗް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މެޗްތައް ދެއްކުމުގެ ރައިޓްސް މީޑިއާނެޓްގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވަނީ މީޑިއާނެޓްގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލްގެ ވާދަވެރި "އެލްކްލެސިކޯ" މެޗް ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު އެކެއް ޖަހާއިރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް