25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ސައުދީ އަރަބިއާ

ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމަށް ސައުދީއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފި

  • މި އަހަރު 118 ބިލިއަން ރިޔާލްގެ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ވަނީ ނިންމާފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް، ތަދާވުލް -- ރޮއިޓަރސް

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަށް ލުޔެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދަރަނި މެނޭޖް ކުރާ އިދާރާގެ ވެރިޔާ، ފަހަދް އަލް ސައިފް އާއި ހަވާލާދީ މެދުއިރުމަތީގެ މަޝްޙޫރު އިޤުތިޞާދީ މީޑީއާ، 'މާލް' އިން އިން ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފަހު ހަ މަސްދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއާއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް، ނުވަތަ އިސްލާމިކް ބޮންޑު ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު 118 ބިލިއަން ރިޔާލް (31 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮދު އަދަދެއް ބޭނުން ކުރެވޭނީ 131 ބިލިއަން ރިޔާލް (34.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށް އަރާފައިވާ އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކަމަށްވެސް ފަހަދް އަލް ސައިފް އާއި ހަވާލާދީ މާލް ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން ސައުދީގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް، އެކި ކަހަލަ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ 7.5 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް