19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސައުދީ އަރަބިއާ

ބަޖެޓު ހަމަޖެއްސުމަށް ސައުދީއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފި

  • މި އަހަރު 118 ބިލިއަން ރިޔާލްގެ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ވަނީ ނިންމާފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 19:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ސައުދީ އަރަބިއާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް، ތަދާވުލް -- ރޮއިޓަރސް

ސައުދީ އަރަބިއާއިން އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަށް ލުޔެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް ވިއްކަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދަރަނި މެނޭޖް ކުރާ އިދާރާގެ ވެރިޔާ، ފަހަދް އަލް ސައިފް އާއި ހަވާލާދީ މެދުއިރުމަތީގެ މަޝްޙޫރު އިޤުތިޞާދީ މީޑީއާ، 'މާލް' އިން އިން ބުނެފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފަހު ހަ މަސްދުވަހު ސައުދީ އަރަބިއާއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބާޒާރުގައި ސުކޫކް، ނުވަތަ އިސްލާމިކް ބޮންޑު ވިއްކުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު 118 ބިލިއަން ރިޔާލް (31 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ގެ ސުކޫކް ވިއްކުމަށް ސައުދީ އަރަބިއާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބޮދު އަދަދެއް ބޭނުން ކުރެވޭނީ 131 ބިލިއަން ރިޔާލް (34.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އަށް އަރާފައިވާ އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް ކަމަށްވެސް ފަހަދް އަލް ސައިފް އާއި ހަވާލާދީ މާލް ނޫހުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން ސައުދީގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް، އެކި ކަހަލަ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ 7.5 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް