20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

މިޞްރު

ސީސީގެ ވެރިކަން ދިގުދަންމަން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތާއީދެއް ނުކުރި

  • އެކި ފިކުރުގެ 11 ޕާޓީއަކުން ވަނީ "ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޔޫނިއަން" ގެ ނަމުގައި ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފަ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 19:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


މިޞްރުގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސިސީ -- އިންޑިޕެންޑެންޓް.ޔޫކޭ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ ދައުރު ފުރަހަމަ ކުރުމަށްފަހުވެސް މިޞްރުގެ ރައީސް ޢަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސިސީއަށް މަޤާމުގައި ދެމިހުރުމަށް މަގުފަހިވާހެން އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އިސްލާހާ ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް އެއްގަލަކަށް އަރައިފިއެވެ.

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ ދައުރު 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ފަހުންވެސް ސީސީއަށް ވެރިކަމުގައި ދެމިހުރެވޭ ގޮތަށް ގެންނަން އުޅޭ މި އިސްލާހު އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފައި ވީނަމަވެސް، މި އިސްލާހު ފާސްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކަސް ގޮސްގެންނެވެ.

މިޞްރުގެ ކަރަމާ ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ހުސެއިނީ ބުދަދުވަހު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، އަންގާރަ ދުވަހު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ 11 ޕާޓީއަކުން ބައްދަލުވެ، ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ދެކޮޅަށް އެއްގަލަކަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކި ފިކުރުގެ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ މި ކޯލިޝަނުން "ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތްކުރާ ޔޫނިއަން" ގެ ނަމުގައި ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް