20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް

ހަމޭސް ބޭނުންވަނީ ޔުވަންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން

  • ހަމޭސްގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާނެ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 18:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒް ބޭނުންވަނީ ޔުވަންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ބަޔާންއަށް ހަމޭސް ކުޅެމުން އަންނައިރު، އެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނަށްފަހު ހަމަވާނެއެވެ. އެގޮތުން ގިނަ ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ ހަމޭސްއަށް ފާރަލަމުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ހަމޭސް ހޯދުމަށް ޔުވަންޓަސްއިން ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އޭނާ ވެސް ބޭނުން ވަނީ ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވާށެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ހަމޭސްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ބަޔާނުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ހަމޭސްގެ އެއްބަސްވުން ދާއިމީ ކުރަމުން ބޭނުންވާނަމަ ބަޔާނުން ރެއާލް އަށް 42 މިލިއަން ޔޫރޯ ދޭން ޖެހޭނެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ޕޯޓޯ އަދި ބެންފީކާ އަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ހަމޭސް ވަނީ އޭނާ ރެއާލްގައި ހޭދަކުރި ތިން ސީޒަނުގައި ކުޅުނު 111 މެޗުގައި 36 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ އެޓީމާއެކު ލަލީގާ، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ ފަހަރު، ޔުއެފާ ސުޕާ ކަޕް ދެ ފަހަރު އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ބަޔާން އަށް ކުޅުނު 53 މެޗުގައި 11 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ހަމޭސް ވަނީ ނިމިގެން ދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ އެކު ޖަރުމަން ބުންޑަސް ލީގާ ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ކޮލަމްބިއާގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 67 މެޗުގައި 22 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ހަމޭސް ވަނީ އެޓީމާއެކު 2016 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް