20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން

މާދަމާ ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވާނެ: މޯލްޑިވިއަން

  • އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން 14:00 އަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 17:16 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓް -- މޯލްޑިވިއަން

ފެބްރުއަރީ 7 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް މޯލްޑިއަންގެ އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިއަނުން ބުނީ ޓިކެޓް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން 14:00 ށް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީސް ބަންދު ވަގުތުގައިވެސް އޮންލައިންކޮށް އަބަދުވެސް ޓިކެޓް ނެގޭނެއެވެ.

މިއީ ވަގުތު ސަލާމަތްކުރުމަށްވެސް ފަސޭހަ ގޮތަކަށްވާއިރު ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކުންފުނީގެ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ވަނީ އަގުހެޔޮކޮށްފައެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް