20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މިނީ ބަހުގެ ޙިދުމަތް

މިނީބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

  • 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނީބަސް ތައާރަފްކުރަންޖެހޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 14:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


އެމްޓީސީސީއަށް މިނީ ބަހުގެ ޙިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެއަށް މިނީބަހުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާއެވެ. އެމްޓީސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ހަސަން ޝާހްއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެއަށް މިނީބަސް ތައާރަފްކޮށް އެ ހިދުމަތް އާންމުނަށް ދޭން ފަށަންވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއކުރުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރު ނަހްލާ ވިދާޅުވީ މާލެއަށް މިނީބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމުން އޭގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމްގައި މިހާރު އާންމުނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުން ކަމަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް