22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޖާމެނިޔާ އެއާލައިންް

ޖާމެނިޔާ އެއާލައިންގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް ކޮށްފި

  • މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލްތަކާއި ފައިސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލު
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 6 ފެބުރުވަރީ 2019 | ބުދަ 02:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ޖާމެނިއާގެ ފްލައިޓެއް -- އާކައިވް

ޖަރުމަނުގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ޖާމެނިޔާ އެއާލައިން ބަގުރޫޓްވެ ހުރިހާ ފްލައިޓްތަކެއް ވަގުތުން ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

ބާލިންނަށް ނިސްބަތްވާ މި އެއާލައިނަކީ ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކަށާއި އެފްރިކާ އަދި މެދު އިރުމަތީގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ އަހަރެއްގެ މަށްޗަށް ހަތަރު މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ދޭ އެއާލައިނެކެވެ.

މި އެއާލައިން ބަގުރޫޓްވުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ ތެލުގެ އަގަށް އައި ބަދަލްތަކާ އަދި ފައިސާގެ އަގަށް އައި ބަދަލު ތަކެވެ.

ޖާމެނިޔާގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރ ކާސްޓެން ބްލޭކް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދައްވެ ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭތީ ހިތާމަ ކުރާކަމަށާއި ކުންފުނި ބަންދު ކުރުން ނޫން އެހެން ގޮތެއްނެތް ކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ޓިކްޓްތަށް ބުކްކޮށްފައިވާ މީހުން އެފަރާތްތަކާއި ގުޅައިގެން އެކަންތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ޑައިރެކްޓްކޮށް އެއާލައިން މެދުވެރިކޮށް ޓިކްޓް ނަގާފައިވާ މީހުންނަށް އޭގެ ބަދަލު ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މީ 2017 ވަނަ އަހަރު ޖާރމަނީގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން އެއާ ބާލިން ހުއްޓާލިފަހުން  ޖާރމަނީގެ އެއާލައިނަކަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ރަޔަން އެއާރއަށް 2014 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެއްލުން ވެފައިވާކަމަށް އެމީހުން ޝާއިރުކޮށް ފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާފާއެވެ.

އެގޮތުން ގެއްލުން ވެފައިވަނީ 2018 ގެ އެންމެ ފަހު ތިންމަހުއެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް ބަޖެޓް އެއާލައިންތަކުން ދަނީ ބޮޑަތި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތި ލަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނޯވިއަން އެއާލައިން ގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައި ވާއިރު އެހެނިހެން ބަޖެޓް އެއާލައިން ތަކުގެ ތޭރެގައި ހިމެނޭ "ވާއޯ" އަދި "ވައިބީ" ވަނީ ވިއްކާލާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް