20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ދީޕިކާ އާއި ރަންބީރު ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އެކުގައި

  • މި އިޝްތިހާރު ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 5 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 20:08 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު -- ޒީ ނިއުސް

ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ޕޮޕިއުލަރ އޮން ސްކްރީން ކަޕުލް ކަމުގައިވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރު އެކުގައި އިޝްތިހާރެއް ކުޅެފިއެވެ.

ދީޕިކާ އާއި ރަންބީރު އެކުގައި މީގެ ކުރިން ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅޭފައިވީ ނަމަވެސް މި ފަހަރު މި ދެ ތަރިން ފެނިގެން ދާނީ އިޝްތިހާރަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ދީޕިކާ އާއި ރަންބީރު އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ޔޭ ޖަވާނީ ހޭ ދިވާނީ" އަދި "ތަމާޝާ" ހިމެނެއެވެ.

ޕިންކް ވިލާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި އިޝްތިހާރު ޝޫޓްކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

މި ދުވަސްކޮޅު މި ދެތަރިން ވެސް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދީޕިކާ ވަނީ ދިގު ބްރޭކަކަށް ފަހު ދާދި ފަހުން ނިއު ޔޯކްގައި އިޝްތިހާރެއް ޝޫޓްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސިޑް އެޓޭކުން ސަލާމަތްވި ލަކްޝްމީ އަގަރްވާލްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔަރުކުރާ ފިލްމް "ޗަޕާކް"ގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔަރުވަމުންނެވެ. މި ފިލްމްގެ ކޯ ޕްރޮޑިއުސަރަކީ ވެސް ދީޕިކާއެވެ.

ރަންބީރު މިވަގުތު އަވަދިނެތި ދަނީ އަޔާން މުކަރްޖީގެ "ބްރަމާސްތްރާ" ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ރަންބީރާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާލިއާ ބަޓްއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް