20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ފުޓުބޯލް

މިއަދަކީ ކޮން ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އުފަންދުވަސްކަން އެނގޭތަ؟

  • ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާއި، ނޭމާ ޖޭއާރުގެ އުފަންދުވަސް
މިއުނާ ހަސަން | @miuna_hassan

| 5 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 11:50 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ރޮނާލްޑޯ އަދި ނޭމާ -- ގޫގުލް

ފެބްރުއަރީ ފަސްވަނަ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ދެ ކުޅުން ތެރިންގެ އުފަންދުވަހެވެ.

ޖުވެންޓަސްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއާއި، ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ ޖޭއާރުގެ އުފަންދުވަހަކީ ފެބްރުއަރީ ފަހެކެވެ.

1985 ގައި އުފަންވި ރޮނާލްޑޯވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ބެލޮން ޑި އޯ ހޯދާފައެވެ.

 

 

ރެއާލް އަށް 2009 ވަނަ އަހަރު ރެކޯޑު އަގަކަށް ބަދަލުވި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެ ކްލަބަށް ކުޅުނު 394 މެޗުގައި 406 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ރެއާލްއާއެކު ތިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ދެ ލީގު ތަށި، ދެ ކޮޕާޑެލްރޭ، ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ދެފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

މިވަގުތު އިޓަލީގެ ޖުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުންދާ ރޮނާލްޑަށް މިއަދު އެ ފުރުނީ 34 އަހަރެވެ.

މިއަދު ހާއްސަވާ އަނެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ 27 އަހަރުގެ ޕީއެސްޖީގެ ފޯވާޑް ނޭމާ ޖޫނިއާއެވެ.

 

 

1992 ގައި އުފަންވި ނޭމާ ބްރެޒިލްގެ ސަންޓޯސްގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅެދިން 186 މެޗުގައި 105 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު ދެފަހަރު، ކޮޕާ ޑެލްރޭ ދެފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕްވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ނޭމާ ހޯދުމަށް ގިނަ ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ބާސާއިން އޭނާ ޕީއެސްޖީއަށް ވިއްކާލާފައި ވަނީ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ.

ނޭމާ އަންނަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ، އެ ކްލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް މިހާތަނަށް 46 ވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީ، 41 ވުރެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމާއެކު އޮލިމްޕިކްސް ރަން މެޑަލް މިދިޔަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކުރި ނޭމާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 96 މެޗުގައި 60 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް