22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ޖެނުއަރީ މަހުގެ އާމްދަނީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ

  • ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 1.13 ބިލިއަން ރުފިޔާ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 5 ފެބުރުވަރީ 2019 | އަންގާރަ 04:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދަށް 11.3 މިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ މަހު ހޭދަވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށާއި 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެންމެ ފަހުން ނެރުނު މާލީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 1.13 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 4.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ވޭތުވެ ދިޔަ މަހު ކުރި ހަރަދަށް ވުރެ، އާމްދަނީ ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. މިދިޔަ މަހު ދައުލަތުން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް 767.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެހެނިހެން ހަރަދުތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވަނީ ޓެކުހުންނެވެ. އެ ގޮތުން ޓެކްސްގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 434.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ.

ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނަގާފީތަކެވެ. އެއާޕޯޓް ޑިވެޕޮލްމެންޓް ޗާޖާއި ރިސޯޓު ކުލި ހިމެނެނީ މިބައިގަ އެވެ. މި އަހަރަށް ދައުލަތުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 23.3 ބިލިއަން ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެ އެވެ.

މިދިއަ މަހު ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދަށް 11.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސާވިސްއަށް 84 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް 48.7 މިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ. އަދި ޕަލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް 10.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް