20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ދޯސްތާނާ 2 ކުޅޭނީ އާލިއާތަ؟

  • "ދޯސްތާނާ 2" އަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދޯސްތާނާ" ގެ ސީކުއެލްއެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 20:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

"ދޯސްތާނާ 2" ގެ ލީޑް ރޯލުން އާލިއާ ބަޓް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އަޑުފެތުރެމުން ދަނިކޮށް ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު ވަނީ ރައްދު ދީފައެވެ.

މި ޚަބަރުތަކަށް ރައްދުދީ ކަރަން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ، އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި "ދޯސްތާނާ 2"ގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ނުދޭ ކަމަށެވެ. ފިލްމުގެ އުފެއްދުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނަސް އެއްވެސް ކަމެއް އަދި ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ކަރަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ދޯސްތާނާ 2 "އަކީ 2008 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ދޯސްތާނާ" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އަބިޝޭކް ބަޗަން އަދި ޖޯން އަބްރަހަމް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރުނުތާ މިހާރު އަހަރުތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ހަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކަރަން ވަނީ މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް އަނެއްކާ ވެސް ބުނެފައެވެ.

"ދޯސްތާނާ" އަކީ ޕްރިޔަންކާ ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވުނު އެއް ފިލްމެވެ. ފިލްމުގެ "ދޭސީ ގާލް" ލަވަޔާއެކު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ "ދޭސީ ގާލް" ގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ވެފައެވެ. އަދި ދެވަނަ ފިލްމެއް އުފައްދަން ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު، ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޖާގަ ވެސް ޕްރިޔަންކާ އަށް ދެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އާލިއާ ވަނީ ކަރަންގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަން އިން އުފައްދާފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައެވެ.

މިއަހަރާއި 2020 ވަނަ އަހަރު ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާ "ކަލަންކް"، ބްރަމާސްތްރަ" އަދި ތަޚްތު" އިން ވެސް އާލިއާ ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

އާލިއާ މިވަގުތު އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ގަލީ ބޯއީ" ޕްރޮމޯޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް