20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާ

އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާ ނިޔާވިއިރު ހަޔާތުގައި އުފަލުން ވޭތުކުރީ އެންމެ ދުވަހެއް!

  • އޭނާ މަރުވިއިރު ދިޔައީ ދުއާކުރަމުން
  • އޭނާ މަރުވިއިރު އުމުރުން 129
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 15:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ކޮކޯ އިސްތަމްބުލޯވާ -- ޑެއިލީ މެއިލް

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާ ނިޔާވިއިރު، އޭނާގެ ހަޔާތުން އުފަލުން ވޭތުކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ ދުވަހެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ރަޝިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ކޮކޫ އިސްޓަމްބުލޯވާ އުމުރުން 129 އަހަރުގައި ނިޔާވެފައިވާއިރު، އޭނާއަކީ 1950 ގެ އަހަރުތަކުގައި ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓަރީކަން ކުރި އަނިޔާވެރި ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖޯސެފް ސްޓާލިންގެ ޒަމާނުގެ އަނިޔާވެރިކަން ވަރަށް ގާތުން ތަހައްމަލުކޮށް އެ އަނިޔާތަކުން ވަރަށް ހަނި ގޮތެއްގައި ސަލާމަތްވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށް އެޤައުމުގެ ރިޕޯރޓުތައް ބުނެއެވެ. 

ކޮކޯ ނިޔާވެފައިވާއިރު، ރަޝިޔާގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް ކޮކޯ ފުރަތަމަ އައިސްފައި ވަނީ ޖޯސެފްގެ އަނިޔާތަކަށް ފިލުމަށް އަމިއްލައަށް ކަޒަކިސްތާނަށް އަރުވާލެވިިގެން އެތައް ދުވަހަކު ހުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ ޤައުމަށް އައިސް އެ ތަޖުރިބާ ހިއްސާ ކުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން ސްޓާލިންގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ދަށުގައި ދެކިފައިވާ ލާއިންސާނީ މަންޒަރުތަކުގެ ވާހަކަ ކޮކޯ ވަނީ މީޑިއާއާ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. 

ކޮކޯ ބުނެފައި ވަނީ އެ ދުވަހު އެނބުރި ޤައުމަށް އައިސް އަމިއްލައަށް ބިނާކުރި ގެއަކަށް ވަދެވުނު ދުވަހަކީ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް އުފަލުން ހޭދަކުރެވުނު ހަމައެކަނި ދުވަސް ކަމަށެވެ. 

ދުނިޔޭގައި ހުރި ނަމަ ޖޫން މަހު ކޮކޯއަށް 130 އަހަރުވާނެ

މަރުވިއުރު 5 މާމަ ދަރިންނާއި 15 މުނިމާމަ ދަރިން ކޮކޯގެ ތިބިއިރު، އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނީ އޭނާ މަރުވީ ކުއްލިއަކަށް ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްވެގެން ކަމަށާއި، މަރުވިއިރު ކޮކޯ ދިޔައީ ނަމާދުކޮށް ދުއާކުރަމުން ކަމަށެވެ. 

ޖޯސެފް ސްޓާލިން ވަނީ ރަޝިއާގެ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޗެޗްނިއާގެ ހަތަރު ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަނިޔާވެރިކަމާ އެކު އެކި ތަންތަނަށް ޑީޕޯރޓުކޮށް އެތައް ބަޔަކު މަރާލުމަށް ފަހު އެތަނުގެ މަގުތަކާއި ގެތައް ހަލާކުކޮށްލާފައެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ޗާޓުން ވެސް ޗެޗްނިއާ އޭރު އޮތީ ފުހެލާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް