20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފެއަރ

އައިސީޓީ އެކްސްޕޯ އެންޑް ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފެއަރ ނައިބު ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި

  • ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކުން ލިބެން ހުރި އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ދައްކާލާނެ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 13:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ފެއަރ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ -- ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އައިސީޓީ އެކްސްޕޯ އެންޑް ކޮންސިއުމަރ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ފެއަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ކުންފުނިތަކަކުން ލިބެން ހުރި އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ދައްކާލުމާ އެކު އެ ވަސީލަތްތައް އާންމުންނަށް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ފެއާގެ ތެރެއިން އިލެކްޓްރޯނިކްސް ސާމާނު ހެޔޮ އަގެއްގައި ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެއެވެ.

މި ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ހޮޓާތަކުގެ ވެރިންގެ އިތުރުން އައިޓީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބައިވެރިވާ ސިންޕޯސިއަމެއް ވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އިވެންޓް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ބީޓުބީ މީޓިންގތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ އިންތިޒާމް ވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މި ފެއަރ އިންތިޒާމުކުރާ ލިކަމެކް އިން ބުނެފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެސް ޓެކްނޮލޮޖީ ރޯޑް ޝޯތަކެއް ބޭއްވުމެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު އުތުރާއި ދެކުނުގައި ދެ ރޯޑް ޝޯއެއް ބޭއްވުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ފެއަރއަކީ މިންސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއިން އެންޑޯސްކޮށްގެން ބާއްވާ އިވެންޓެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް