22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ވެނެޒުއެލާގެ މަޝްރަހު

ވެނެޒުއޭލާއަށް އަސްކަރިއްޔާ ފޮނުވަން އިޙްތިޔާރު ކުރަން ޖެހިދާނެ: ޓްރަމްޕް

  • މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ އޭނާއާއި ބައްދަލުކުރައްވަން އުޅުމުން އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 4 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޯމަ 07:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ (ވ) ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް (މ) އަދި ހުއާން ގައިޑޯ (ކ) -- އެންސީބީ ނިއުސް

ވެނެޒުއޭލާއަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ ފޮނުވަން އިޙްތިޔާރު ކުރަން ޖެހިއްދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ މީޑިއާއަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ ސިފައިން ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރައްވަން ފަސްޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ހުއާން ގައިޑޯއަކީ ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސްކަމަށް ބަލައިގަނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ، މީގެ މަސްތަކެއް ކުރިން ވެނެޒުއޭލާގެ ރައީސް ނިކޮލަސް މަޑޫރޯ އެމަނިކުފާނާއި ބައްދަލުކުރައްވަން އުޅުމުން އެކަމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. މަޑޫރޯއާއި ބައްދަލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވީ އެއް އިރެއްގައި ލެޓިން އެމެރިކާގެ އެންމެ މުއްސަންދި ގައުމުގެ ގޮތުގައި އޮތް ވެނެޒުއޭލާގައި ކަންކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައި ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރަމްޕް ވަނީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ގައިޑޯއަށް ތައުރީފްކުރައްވާ، މިހާރު ވެނެޒުއޭލާގައި ކުރިއަށްދާ ބޮޑު މުޒާހަރާތަކުގައި އެ ފެންނަނީ ޑިމޮކްރަޓިކް އުސޫލުތައް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މަންޒަރު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ރައީސްކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހުވާކުރެއްވި ރައީސް މަޑޫރޯގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރުކުރުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާއިއިން ވަނީ އެ ގައުމާއި ދެކޮޅަށް އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އަދި ޔޫރަޕުގެ ބާރުތަކުން ވެނެޒުއޭލާގައި އިންތިހާބެއް ބާއްވަން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދިން ހަތް ދުވަހުގެ މުހުލަތުވެސް އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. އިންތިހާބެއް ނުބާއްވައިފި ނަމަ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ގައިޑޯއަކީ އެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުކަމަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ގައުމުތަކުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ތެލުން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަރޯސާވާ ވެނެޒުއޭލާގައި ބޭހާއި ކާނާ ލިބުމުގައި ދަނީ ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. އަދި ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ އިރު، ރައީސް މަޑޫރޯވެސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ގައިޑޯވެސް ވަނީ ގޮތްދޫނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމުތަކުން ގައިޑޯއަކީ ރައީސްކަމަށް ބަލައިގަނެފައިވާއިރު، ރަޝިޔާ، ތުރުކީ، ޗައިނާ ފަދަ ގައުމުތަކުން ވަނީ މިހާރުގެ ރައީސް މަޑޫރޯގެ ވެރިކަން ދިފާއުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް