20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ދަބަންގް 3 ގައިވެސް ކަރީނާގެ ލަވައެއް!

  • މި ލަވައަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 22:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ކަރީނާ ކަޕޫރު -- އާކައިވް

ސަލްމާން ޚާން ގެ ފިލްމް "ދަބަންގް 3" ގައިވެސް ކަރީނާ ކަޕޫރުގެ ލަވައެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

"ދަބަންގް 2" ގައި ކަރީނާ ކުޅެފައިވާ އައިޓަމް ލަވަ، "ފޭވިކޯލް" އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާއިރު "ދަބަންގް 3 " ގައި ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލަވައަށްވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ފިލްމްގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނީ "ދަަބަންގް" އަދި "ދަބަންގް 2" ގައިވެސް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދިޔަ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަދި ސަލްމާން ޚާންއެެވެ. މީގެ އިތުރުން ސުދީޕް އާއި އަރްބާޒް ޚާންވެސް މި ފިލްމްގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޯގަރްފާ ޕްރަބޫ ދޭވާއެވެ.

"ދަބަނަގް 3" ގެ އިތުރުން ކަރީނާ މިވަގުތު ދަނީ އަކްޝޭއާއެކު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުސް" އަށް ތައްޔާރު ވަމުންއެވެ.

ދަބަންގްގެ ފުރަތަމަ ބައެއް 2010 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ އިރު މިފިލްމުގެ ދަވަނަ ބައެއް ނެރެފައިވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް