20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ

ފްރާންސްގެ އަލުވި ޝިޕްމަންޓެއްގައި ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ އަތުބޮމެއް!

  • ބޮން ފެނުނު އިރު އޮތީ ޑިސްޗާޖްވެ، ނުގޮވައި، ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި
  • ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ބޮން ވަނީ ގޮއްވާލާފައި
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 22:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ހޮންގް ކޮންގްގެ ފެކްޓްރީއަކަށް ގެންދިޔަ އަލުވި ޝިޕްމަންޓުން ފެނުނު އަތުބޮން -- އާކައިވް

ފްރާންސުން ހޮންގް ކޮންގްއަށް އެތެރެކުރި އަލުވި ޝިޕްމަންޓަކުން ނުގިވައި އޮތް ފުރަތ މަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރުގެ އަތުބޮމެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮންގް ކޮންގްގެ ކެލްބީ ސްނެކްސް ފެކްޓްރީއަށް ގެންދިޔަ އަލުވި ޝިޕްމަންޓުން ފެނުނު ބޮން މިހާރު ވަނީ ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ގޮއްވާލާފައެވެ.

ހޮންގް ކޮންގް ފުލުހުންގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޓެއް ކަމުގައިވާ ވިލްފްރެޑް ވޮންގ ހޯ-ހޮން މީޑިއާގައި ވިދާޅުވީ، ގަރުނަކަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާ މި އަތުބޮން ފެނުނު އިރު އެ ބޮން އޮތީ ކުރިން ޑިސްޗާޖްވެ، ނަމަވެސް ނުގޮވައި، ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު ބޮން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ބޮން ފެނުނު ފެކްޓްރީ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ ބޮމުގެ ބަރުދަނުގައި 1 ކިލޯ ހުރި ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެއީ އަލުވިތަކާއިއެކު އިމްޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ބޮމެއްކަން ހާމަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި ބޮމަކީ ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ނިމުނު އިރު އެ ހަނގުރާމައިގައި ސިފައިން ފިލައި ތިބުމަށް ކޮނުނު ވަޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ނުކޮށް އޮތް ބޮމެކެވެ. ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ކުރެވުނު ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުރި އެފަދަ ވަޅުތަކަށް ފަސް އަޅައި، އޭގެން ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަކީ މިހާރު ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ބިން ކަމުން، މިއީ އެއިން ދަނޑަކުން އަލުވި ނެގިއިރު އަލުތްވާއެކު ނެގިފައި އޮތް ބޮމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކުރީގެ އެކި ހަނގުރާމަތަކުގައި ބޭނުން ނުކޮށް އެކި ތަންތަނަށް ދޫކޮށްލާފައި ހުރި މިފަދަ ހަތިޔާރާއި، އަދި ޚާއްސަކޮށް އެކި ޒާތުގެ ބޮން ފެނުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި އެގޮތަށް ފެންމަ ބައެއް ހަތިޔާރު ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، ގިނަ ތަކެތި ފެނުނު އިރު ހުރީ ރައްކާތެރި ހާލަތުގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް