20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އޭސާ ލަގާ: ދެ ދުވަހުން 8 ކްރޯޑް

  • މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 7.95 ކްރޯޑް ރުޕީސް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 22:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އޭސާ ލަގާގެ ޕޯސްޓަރު -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އޭކް ލަޅްކީކޮ ދެކާތޮ އެއިސާ ލަގާ" އަށް ފުރަމަ ދުވަހާއި އަޅާބަލާއި ދެވަނަ ދުވަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 40 އިންސައްތަ އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 3.30 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު މި ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 4.65 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. އެހެން ކަމުން މިހާތަނަށް މި ފިލްމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 7.95 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރާއި، ސޯނަމް ކަޕޫރާއި، ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އަދި ޖޫހީ ޗާވްލާ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ މިފިލްމަށް ބެލުން ތެރިންގެ ފަރާތުން ދަނީ ރަނގަޅު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް