20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

އޭކްތާގެ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފި

  • ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އޭކްތާ ލިޔެފައިވަނީ "ބިގް ބްރަދާ އިޒް ވޮޗިން"
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 21:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އެކްތާ ކަޕޫރު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ފިލްމް އަދި ޓެލެވިޜަން ޕްރޮޑިއުސަރ އޭކްތާ ކަޕޫރު ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރަވީ ކަޕޫރުގެ ފޮޓޯއެއް އިންސްޓްގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯގައި ފެނިގެންދަނީ ކޮޓަރިއެއް ތެރޭގައި އޭނާގެ ނެފިއު ލަސްކްޝްޔާ އެނދުގައި ބައްވާފައިއޮތް ކަޒިން ކޮއްކޮ ރަވީއަށް ބަލަން އެނދު ކައިރީގައި ހުއްޓައެވެ.

ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި އޭކްތާ ލިޔެފައިވަނީ "ބިގް ބްރަދާ އިޒް ވޮޗިން" އެވެ.

ރަވީ އަކީ ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ ކުއްޖެކެވެ. މި ތުއްތު ކުއްޖާ އުފަންވި ޚަބަރު ފެތުރިފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައެވެ.

އޭކްތާއަށް ދަރިއަކު ލިބުނުކަން ހާމަކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ކަލާންގެ ރަހުމަތުން އޭނާއަށް ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން ކުރެވޭ އިހުސާސަކީ އެ ހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ މާ އުފާވެރި އިހުސާސެއް ކަމަށެވެ. ލަކްޝްޔާ އަކީ އޭކްތާގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ތުޝާރު ކަޕޫރު މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ސަރޮގޭޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދާފައިވާ ކުއްޖެއެވެ.

މި ދެ މީހުން ވެސް މިހާތަނަށް ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭކްތާ އާއި ތުޝާރުއަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޖީތަންދރާގެ ދެ ދަރިންނެވެ.

އޭކްތާ މި ވަގުތު ދަނީ ސްޓާޕްލަސްއިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީވީ ޝޯތައް ކަމަށްވާ "ނާގިން ސީޒަން 3"، "ދިލް ހީ ތޮ ހޭ" އަދި "ގަޔާމަތުކީ ރާތު" ވެސް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ އެކްތާއެވެ.

އެކްތާ އެންމެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ބޮލީވުޑް ފިލްމްތަކަކީ "ވީރޭ ދި ވެޑިން" އަދި "ލައިލާ މަޖްނޫ" އެވެ. އޭކްތާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންގަނާ ރަނާވަތު އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ", އަދި އަޔުޝްމަން ކުރާނާގެ "ޑްރީމް ގަރލް" އަދި ސިދާތް މަލޯތްރާ އާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާގެ "ޖަބަރިޔާ ޖޯޅީ" ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް