16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

ހަމާސްގެ ލީޑަރު ހަނިއްޔާ އިސްރާއީލާއެކު ވާހަކަދެއްކެވުމަށް މިސްރަށް

  • ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތުދީފައިވަނީ މިސްރުން
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 19:35 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


ރަފާ ބޯޑަރ ހުޅުވުމަށްވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ -- ރޮއިޓަރސް

ހަމާސްގެ ސިޔާސީ އެންމެ އިސް ލީޑަރު އިސްމާއިލް ހަނިއްޔާ މިސްރުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ފަލަސްތީނުގެ ތަރައްގީއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު މިސްރަށް ވަޑައިގެންފިކަމަށް ހަމާސް ޖަމާއަތުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނާގޮތުގައި ހަނިއްޔާގެ ވަފްދުގައި އިސްލާމިކް ޖިހާދުގެ ޕޮލިޓިކަލް އޮފީހާއި، ފަލަސްތީނުގެ އިތުރު ޖަމާއަތެއްގެ މަންދޫބުންވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މި ދައުވަތު އެ ޖަމާއަތްތަކަށް ދީފައިވަނީ ފަލަސްތީނާއި އިސްރާއީލާދެމެދު އެންމެ ފަހުންވެސް ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގައި މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރި މިސްރުންނެވެ.

ހަމާސްގެ ތަރުޖަމާނު ޚަލީލް އަލް ހައްޔާ ވިދާޅުވީ، މަޝްވަރާތަކުގައި މުހިއްމު އެތައް މަސައްލަތަކަކާމެދު މިސްރާއެކު މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އައްސޭރިފަށުގެ ސިޓީއެއްކަމަށްވާ ޣައްޒާގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދަނީ ހަމާސް ޖަމާއަތުންނެވެ. އިސްރާއީލާއި މިސްރުންސްވެސް ޣައްޒާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހިއްސާކުރާއިރު 2007 ވަނަ އަަހަރުން ފެށިގެން ޣައްޒާ އޮންނަނީ ހިސާރު ކުރެވިފައެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލާދެމެދު ހަމަލާ ބަދަލުކުުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން މިސްރުން ރަފާ ބޯޑަރު ހުޅުވާ ދިނުން ހިމެނެއެވެ. ޣައްޒާގެ ދެ މިލިއަނެއްހާ މީހުންގެ އާބީދީއަށް ސިޓީއަށް ވަދެނުކުމެވޭނެ މައިގަނޑު ދޮރަކީ އެއީއެވެ.

އިސްރާއީލުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ ރެފިއުޖީން އަނބުރާ އެމީހުންގެ ވަޒަނަށް ދިއުމުގެ ހައްގުދިނުމަށް ގޮވާލައި މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު "ގްރޭޓް މާޗް އޮފް ރިޓަރން" ގެ ނަމުގައި ފަލަސްތީނުންފެށި މުޒާހަރާ މިހާރުވެސް ކޮންމެ ހަފްތާބަންދަކު ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް