20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް

ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަަތުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި

  • ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ހެނދުނު 7:30 އިން މެންދުރުފަހު 16:00 އަށް ލިބޭނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 12:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ހުޅުމާލޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެެ ބަނދަރު -- ސަން އޮންލައިން

ހުޅުމާލެ ކަސްޓަމްސް (ބޮންޑެޑްވެޔަރ ހައުސް)ގެ ހިދުމަތުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސުން ބުނީ، ހުޅުމާލޭ ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް މިހާރު ހެނދުނު 7:30 އިން މެންދުރު ފަހު 16:00 އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހުކުރު ދުވަސް ބަންދުވާނެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެ އެވެ. 

ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ފަސޭހައިން ހިދުމަތްދެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އެ ސާރވިސް އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ހިދުމަތްތަކަށް ސިޓީ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޖެހުން ބަދަލުކޮށް ސްޓޭންޑަޑް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމެއް ތައާރަފް ކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ވެސް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަސްޓަމްސްގެ ބްރޯކަރުންނާއި، ޝިޕިންގް އެޖެންޓުންގެ އިތުރުން އެކި ދާއިރާތަކުން ކަސްޓަމްސްގެ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި ކަމަށް ކަސްޓަމްސިން ބުންޏެވެ. 

މި މަސައްކަތްތަކަކީ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ކަނޑައެޅި މަސައްކަތްތަކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ކަލޯ އަހުމަދުލް

3 މަސް ކުރިން

ތި ވަގުތު ކޮޅު އަދި ކުޑަ . 24 ގަޑި އިރަސް ބަދަލު ކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ތިފަދަ ބޮޑެތި ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ތަނުގަ.

0
0