22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

އެޗްއައިވީ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

ސިންގަޕޫރުގެ އެޗް އައި ވީ އާއިބެހޭ މައުލޫމާތުތައް އޮންލައިންކޮށް ލީކު ކޮށްލައިފި

  • ލީކު ކޮށްލާފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ 14000 މީހުންނާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ،މައުލޫމަތު
  • މި މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޔޫއެސްގެ މިކީ ފަރޭރާ ބޮރޮންޗޭޒް
ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް | Khadheejaibrah7

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 12:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އެޗްއައިވީއާއި ބެޙޭ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޔޫއެސްގެ މިކީ ފަރޭރާ ބޮރޮންޗޭޒް -- އާކައިވް

ސިންގަޕޫރުގެ އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މީހުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަގަށްނަގާ އޮންލައިންކޮށް ލީކް ކޮށްލައިފިއެވެ.

 

ލީކުކޮށްލާފައިވާ މައުލޫމާތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިންގަޕޫރުގެ 14000 މީހުންނާއި  އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުންނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ތަކެވެ.

ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ތަކެތި ލީކު ކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށާއި  ލީކް ކޮށްލާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަށް ކަމަށެވެ.  މިކަމުގެ ފަހަތުގައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތަކާއި ސިންގަޕޫރުގެ  ސީނިޔާ ޑޮކްޓަރެކެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވަނީ  1.5 މިލިއަން ސިންގަޕޫރުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބޮޑުވަޒީރު ޕްރައިމް މިނިސްޓަރ ލީ ހިސެން ލޫންގް ގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް އެއްކުރިތާ އެތައް މަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ

މި ލީކުކުރި މައުލޫމާތު ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް، އަދި އެމީހުންގެ ސްޓޭޓަސްއާއި މީގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ތަކެވެ.

އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި 5400 ސިންގަޕޫރުމީހުންނާއި 8800 އެހެން ގައުމު ތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން  ގުޅިފައިވެއެވެ.  

މިކަމުގެ ސަބަބުން 2015 އިން ފެށިގެން އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މީހުން ސިންގަޕޫރަށް އެރުން މަނާކޮށް ޓްއަރިސްޓް ވިސާގައި ވެސް އެޗްއައިވީ ޖެހިފައިވާ މީހުން އެރުން މަނާ ކުރިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި އަދި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ސިންގަޕޫރަށް އެތެރެވާ މީހުން ގެ ތެރެއިން 90 ދުވަހަށް ވުރެން އިތުރަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރާނަމަ އެޗްއައިވީއަށް ސްކްރީން ކުރުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްފައިވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުލޭ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޔޫއެސްގެ މިކީ ފަރޭރާ ބޮރޮންޗޭޒް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. މީނާ އަކީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި މަކާރާއި ހީލަތް ހެދުމުގައި ކުއްސާބިތުވެ 20016 ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ މީހެކެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލު ވުމެއްގައި ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ގެން ކިމް ޔޮންގް މި ސިއްރު މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްލީތީ ހިތާމަ ކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ ޓްޑޭ އޮންލައިން ނޫސް ވެބްސައިޓްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.  އަދި މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ޝާމީލް ވާތީ އެކަމާއި ހިތާމަފާޅުކޮށް މި މީހުންނަށް ވީހާ ވެސް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

އިބޫ

3 މަސް ކުރިން

ކުއްސާބިތުވެ 20016 ވަނަ އަހަރު ގޯހެއްނޫން

0
0