22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއިއެކު ކަނޑު އިބިލީސް ޕްރިމިއަރ ކޮށްފި

  • "ކަނޑު އިބިލީސް" އަކީ ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމެއް އެހާ ކުލަގަދަކޮށް ޕްރިމިއާކުރި ހަމައެކަނި ފިލްމް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 10:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް


ކަނޑު އިބިލީސް ޕޯސްޓަރު -- ފޭސްބުކް

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ކަނޑު އިބިލީސް" ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައެވެ.

މިލްމު ޕްރިމިއާކޮށް ދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމެވެ

"ކަނޑު އިބިލީސް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ ފިލްމެއް އެހާ ކުލަގަދަކޮށް ރާއްޖޭގައި ޕްރިމިއާކުރި ހަމައެކަނި ފިލްމެވެ.

މި ފިލްމް ޕްރިމިއަރގައި ބިދަބިން ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ ހާއްސަ ލަވައަކާއި ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ރީތި ހުށައެޅުމެއް ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިން އާއިލާ އާއެކު ފިލްމު ބެލުމަށް އޮލިމްޕަހަށް ވަދެފައިވާއިރު ފިލްމް ބަލަން ދިޔަ ތުއްތު ކުދިން ބުނެފައިވަނީ އެކުދިންނަށް މި ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށެވެ.

އަހުމަދު ޒިޔާދު (ޒިޔާ) އާއި އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ) ޕްރޮޑިއުސް ކޮށް އަދި ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމްގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ތުއްތު ކުދިން ފެނިގެންދެއެވެ. އަދި މިއީ ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށް ޒިޔާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުލަ ސްކްރީން" ޕްރޮގްރާމަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒިޔާ ބުނީ މި ފިލްމްގެ އިތުރު ޝޯތަކެއް އަންނަ މާރޗް މަހު އޮލިމްފަހުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި މީގެ އިތުރުން މާރޗް މަހުގެ ކުރިން ހުޅުމާލޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައިވެސް މި ފިލްމް އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮޕީ އިއްސެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމްގެ ވާހަކަ ލިޔެފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ކޮޕީ މުހައްމަދު ރަޝީދުއެވެ.

މި ފިލްމް ފުރަތަމަ ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައިވަނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ. "ކަނޑު އިބިލީސް" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ނަގާފައިވަނީ  ވެސް ހަމަ ކުޅުދުއްފުށީގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް