22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

މިއަދުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން

  • ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް މީގެ ކުރިން  ދެމުން އައީ ދެ އިމާރާތަކުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 3 ފެބުރުވަރީ 2019 | އާދީއްތަ 09:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އެމްއައިބީގެ އާ ހެޑް އޮފީސް ހުންނަ ތަން،މިއަދުން ފެށިގެން އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން -- އާކައިވް

 އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން  މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހުރިހާ ފައިނޭންސިން ޚިދުމަތެއް ދޭނީ ހެޑް އޮފީހުން ކަމަށް އެބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. 

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ޙިދުމަތް މީގެ ކުރިން  ދެމުން އައީ ދެ އިމާރާތަކުންނެވެ. އެބޭންކުން ބުނީ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. 

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ދިނުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެއެކައުންޓް ހުޅުވުމާއި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ޙިދުމަތް( ކްރެޑިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއި ޓްރޭޑް ފިނޭންސް ސާވިސްގެ ޚިދުމަތް)ހެޑް އޮފީހުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ޚިދުމަތް ދެމުން އައީ ހ. ކޮކޮނަޓް ވިލާގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ބެންކުގެ އޮފީހުންނެވެ. އަދި ފައިނޭންސްއާއި ގުޅުންހުރި ޙިދުމަތްތައް ދެމުންއައީ ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ބެންކުގެ އޮފީހުންނެވެ.

 އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ބޭންކުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނީ ހެޑް އޮފީހުން ކަމަށެވެ. އިސްލާމިކް ބޭންކު ހިންގާ އިމާރާތް ހުންނަނީ ހެންވޭރު މެދުޒިޔާރާތްދޮށުގޭގަ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް