16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް

'އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް'ގައި ޕްރިޔަންކާގެ ލަވައެއް!

  • 'އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް' ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހު 13ވަނަ ދުވަހު
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 2 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހޮނިހިރު 21:14 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ އާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
  6. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  7. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  8. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ


'އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް'ގެ ސީނެއްގައި (ކ-ވ)، ލިއަމް ހެމްސްވޯތު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، ރިބެލް ވިލްސަން އަދި އެޑަމް ޑެވިން -- ޕޮޕް ޝުގަރ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ އާ ހޮލީވުޑް ފިލްމް 'އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް'ގައި އޭނާގެ ލަވައެއް އަޑު އިވިގެންދާނެއެވެ.

މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޓްފްލިކްސްގެ މި ފިލްމުން ޕްރިޔަންކާގެ އިތުރުން ރެބެލް ވިލްސަން، ލިއަމް ހެމްސްވޯތު އަދި އެޑަމް ޑެވިން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ސަޕޯޓިންގ ރޯލަކުން ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގައި އޭނާ ކިޔާފައިވާ ލަވައިގެ ނަމަކީ 'ކިސް މީ'އެވެ. އެއީ މެތިއު ސްލޮކަމް ލިޔެފައިވާ، އެލޭނާ ޑަ ފޮންސެސްކާ އަދި ދަ ބޫމް ކްލެކްއިން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ލަވައެކެވެ.

ޕްރިޔަންކާއަކީ 2002ން ފަށައިގެން ލަވަކިޔަމުންދާ ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ލަވައެއް ކިޔާފައިވަނީ ތަމަޅަ ފިލްމަކަށެވެ. ބޮލީވުޑްގައި އޭނާގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަވަތަކުގެ ތެރޭގައި 'މެރީ ކޮމް' ފިލްމްގައި ކިޔާފައިވާ ލަވައާއި 2015 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ 'ދިލް ދަޅަކްނެ ދޯ'ގައި ފަރްހާން އަކްތަރާއެކު ކިޔާފައިވާ ފިލްމްގެ ޓައިޓަލް ލަވަ ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، 2011 ވަނަ އަހަރު ޕްރިޔަންކާ ޔުނިވަރސަލް މިއުޒިކް ގްރޫޕްއާއެކު ސޮއި ކުރިއެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަވަ 'އިން މައި ސިޓީ' ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ 2012ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި ޕިޓްބުލްއާއެކު ކިޔާފައިވާ 'އެގްޒޮޓިކް'ވަނީ ބިލްބޯޑްގެ ޑާންސް/އިލެކްޓްރިކް ކެޓަގަރީގެ 16ވަނަ އަށް އަރާފައެވެ.

'އިޒިންޓް އިޓް ރޮމޭންޓިކް'އަކީ ވެލެންޓައިންސް ޑޭއަށް އަމާޒުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރޮމް-ކޮމްއެކެވެ.

ފިލްމްގައި ފެނިގެންދާނީ މައި ތަރި، އޮސްޓްރޭލިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ރިބެލް ވިލްސަންގެ ކެރެކްޓަރ ނެޓަލީއަށް ދިމާވާ ކަންތައްތަކެކެވެ. އަދި ޕްރިޔަންކާގެ ކެރެކްޓަރ، އިޒަބެއްލާއަކީ ނެޓަލީގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ، އެޑަމްގެ ކެރެކްޓަރކަމަށްވާ ޖޯޝްގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ.

ޕްރިޔަންކާއާއި ޓީމް މިހާރު ދަނީ މި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއްކަމަށްވާ ޕްރިޔަންކާ ދެން ހޮލީވުޑް ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާނީ ފިލްމްގެ މައި ރޯލުންނެވެ. އެއީ 'ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ' ފިލްމްތަކުން ފެނިގެންދާ ކްރިސް ޕްރެޓްއާއެކު 'ކައު ބޯއި ނިންޖާ' އިންނެވެ. ނަމަވެސް، ބައެއް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ފިލްމް މިހާރު ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ޖެނުއަރީ ފަހުކޮޅު 'ދަ އެލެން ޝޯވ'އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕްރިޔަންކާ ބުނީ އޭނާ މިހާރު ދަނީ ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ތައްޔާރު ވަމުން ކަމަށެވެ. ބެރީ ލެވިންސަންއާ އެކު ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ 'ވައިލްޑް ވައިލްޑް ކަންޓްރީ'ގައި މައި ރޯލު ކުޅޭނީ އޭނާކަމަށްވެސް ޕްރިޔަންކާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް