22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ޒުވާން ޖީލަށް އަމީތާބު އިޚްތިރާމް ކުރޭ: ޝުޖިތު

  • ކުރިން އަމީތާބާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 14:50 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


އަމީތާބް ބަޗަން އާއި ޝުޖިތު ސިރްކާރު -- ގޫގުލް

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ އަދުގެ ޒުވާން ޖީލަށާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް އަމީތާބް ބައްޗަން އިޚްތިރާމް ކުރާ ކަމަށް ހިންދީ ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު ޝުޖިތު ސިރްކާރް ބުނެފިއެވެ.

 

ޝުޖިތުގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމު ކަމުގައިވާ "ރަނިންގ ޝާދީ" ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށްޓަކައި އައިއޭއެންސްގެ ހެޑް ކުއާޓާސްއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، އަމީތާބާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ވެސް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަބަދުވެސް އަމީތާބާ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާހިތްވާ ކަމަށެވެ.

 

މީގެ ކުރިން އަމީތާބާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހިލުންވި ކަމުގައި ވިޔަސް އުފެދިފައިވާ ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އުމުރުން 74 އަހަރު ފުރިފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް އަމީތާބު އުޅެނީ 14 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު އުޅޭހެން ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ޝުޖިތު އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ އަމީތާބްގެ އަރިހުން ވަރަށް ބައިވަރު އެއްޗެހި އޭނާއަށް ދަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެއީ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ހަމަ އެއްވަނައިގެ އާޓިސްޓެއް ކަމަށެވެ.

 

މީތާބާ ބެހޭ ގޮތުން ޝުޖިތު ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަންއުޅޭކަމުގެ ޚަބަރުތައް ފެތުރިފައިވީ ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ހަދަން އުޅޭ ފިލްމަކީ ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ތައްޔާރުކުރަމުންދާ އެ ފިލްމަކީ އަމީތާބާ އެކުގައި އޭނާ ހޭދަކުރި 11 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ ހަނދާނުން ފޮހެލަން ދަތި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ފިލްމެއް ކަމެވެ.

 

އަމިތު ރޯއީ ޑައިރެކްޓްކޮށް އަމިތު ސަދް އަދި ތާޕްސީ ޕަންނު ފެނިގެންދާ ޝުޖިތުގެ "ރަނިން ޝާދީ" ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް