20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ލިލީ ޕްރޮމޯޝަން

ލިލީގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ފްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް -- އައި ޝަޓާ ފޮޓޯސް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށެވެ. ލިލީ އިން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯމީގެ ހަތަރު ޕެކެޓް ނޫޑުލްސް ގަތުމުން އެއް ޕެކެޓް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޭހެއް ގަންނަކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ ކޭހަކުން 20 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ލިލީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މޭނެޖަރު މުހައްމަދު ތަސްލީމް ވިދާޅުވީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޒަވޭޓިވްއެއް އެކުލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ނޫޑުލީހަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ނޫޑުލީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ނޫޑުލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް މިހާރު ވެސް ލިބިފައިވާ މި ނޫޑުލީހަކީ ހައްޓަށް ފަސޭހަ ނޫޑުލީހެއް ކަމަށް ލިލީ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް