20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ލިލީ ޕްރޮމޯޝަން

ލިލީގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ފްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށް
  • ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 1 ފެބުރުވަރީ 2019 | ހުކުރު 14:01 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސް -- އައި ޝަޓާ ފޮޓޯސް

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖެނުއަރީ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ ދެ މަހުގެ މައްދަތަށެވެ. ލިލީ އިން ބުނީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ވިއްކަމުންދާނީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގެ ޗިކަން ކަރީ ފްލޭވާ ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އިންޑޯމީގެ ހަތަރު ޕެކެޓް ނޫޑުލްސް ގަތުމުން އެއް ޕެކެޓް ހިލޭ ލިބިގެންދާނެއެވެ. އަދި ކޭހެއް ގަންނަކަމުގައިވާނަމަ ކޮންމެ ކޭހަކުން 20 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ލިލީގެ އޮޕަރޭޝަންސް މޭނެޖަރު މުހައްމަދު ތަސްލީމް ވިދާޅުވީ އިންޑޯމީ ނޫޑުލްސްގައި އެއްވެސް ޕްރޮޒަވޭޓިވްއެއް އެކުލެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި އެ ނޫޑުލީހަކީ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ނޫޑުލީހެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަހަލަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށާފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ނޫޑުލްސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ޑިމާންޑެއް މިހާރު ވެސް ލިބިފައިވާ މި ނޫޑުލީހަކީ ހައްޓަށް ފަސޭހަ ނޫޑުލީހެއް ކަމަށް ލިލީ އިން ބުނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް