20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޕިކްލްސް

ޕިކްލްސް ރެސްޓޯރަންޓް އިން މުޅިން އައު ވައްތަރެއްގެ ޝަވަރުމާއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • ޕިކްސްލްގެ ކޮންމެ ޑިޝްއެއް ވެސް ޓޭކްއަވޭއަށް އޯޑަރކުރެވޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 31 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 16:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ޕިކްލްސްގެ ހާއްސަ ޝަވަރުމާ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މަޝްހޫރު ޕިކްލްސް ރެސްޓޯރަންޓް އިން ރާއްޖެއަށް މުޅިން އައު ވައްތަރެއްގެ ޝަވަރުމާއެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕިކްލްސް ރެސްޓޯރަންޓްގެ މާރކެޓިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްކުރި ޝަވަރުމާއެއް ކަމަށާއި މީގެ ހާއްސަ ކަމަކީ އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އަމިއްލައަށް ޝަވަރުމާ ތައްޔާރުކޮށްލެވޭތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިޝަވަރުމާގެ ތިން ޑިޝްއެއް ލިބެން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެއީ ޗިކަން، ބީފް، އަދި މިކްސްގެ އިތުރުން މިއިން ކޮންމެ ޑިޝްއަކާއި އެކުވެސް ތިން ވައްތަރެއްގެ ސޯސް، ފްރައިސް، ސެލެޑް އަދި ޕިޓާ ބްރެޑް ހުންނާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ތިން ވައްތަރެއްގެ ސޯސްއަކީ ވެސް ޕިކްލްސް ރެސްޓޯރަންޓްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުމެކެވެ. މިޝަވަރުމާގެ ރަހަ އެންމެ މީރުކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ޕިކްލްސް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ސިގްނޭޗަރ މިސޯސް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.  

މި ޝަވަރުމާ ތަޢާރަފްކުރިތާ ހަފްތާއެއް ވެފައިވާއިރު، ކަސްޓަމަރުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިހާރު ވެސް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ދެ މީހަކަށް ކެވޭ ގޮތަށް ސާރވްކުރާ މި ޑިޝްއާ އެކު އެޑޯންސްގެ ގޮތުގައި، ޕިޓާ ބްރެޑް، ފްރައިސް، ޗީޒް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

ޕިކްލްސް ރެސްޓޯރަންޓްއިން ތަފާތު ގިނަ ވަތްތަރެއްގެ ޑިޝްތައް ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާއިރު ކައިރި މުސްތަގްބަލުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑާ އެކު ހާއްސަ ޑިޝްއެއް ތަޢާރަފްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕިކްސްލް ރެސްޓޯރަންޓްގެ ކޮންމެ ޑިޝްއެއް ވެސް ޓޭކްއަވޭ އަށް އޯޑަރކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް