22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 02 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

އޭކްތާ ކަޕޫރަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެ

  • އެކްތާ އަށް ދަރިއަކު ލިބިފައިވަނީ ސަރޮގޭޓްއެއް މެދުވެރިކޮށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި 16:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އޭކްތާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ފިލްމް އަދި ގިނަ ޑްރާމާ ސީރީޒްތަކެއް އުފައްދާފައިވާ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ އޭކްތާ ކާޕޫރަށް ފިރިހެން ދަރިއަކު ލިބިއްޖެއެވެ.

އެކްތާ 43، އަށް ދަރިއަކު ލިބިފައި ވަނީ ސަރޮގޭޓްއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި ދަރިފުޅުގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި މަހުގެ 27 ގައި އުފަންވި މި ތުއްތު ދަރިފުޅަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް ކަޕޫރު އާއިލާ އިން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މި ބޭބީގެ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހިއްސާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭކްތާގެ ފިރިހެން ކޮއްކޮ ތުޝާރު ވެސް ވަނީ ސަރޮގޭޓްއެއް މެދުވެރިކޮށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން  އަންހެން ދަރިއަކު ހޯދާފައެވެ.

މި ދެ މީހުން ވެސް މިހާތަނަށް ދުވަހަކު ވެސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭކްތާ އާއި ތުޝާރުއަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ޖީތަންދްރާގެ ދަރިންނެވެ.

އޭކްތާ މި ވަގުތު ދަނީ ސްޓާޕްލަސް އިން ދައްކާ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީ" ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީވީ ޝޯތައް ކަމަށްވާ "ނާގިން ސީޒަން 3"، ދިލް ހީތޮހޭ" އަދި "ގަޔާމަތްކީ ރާތް" ދަނީ ޕްރޮޑިއުސް ކުރަމުންނެވެ.

އެކްތާ އެންމެ ފަހުން އުފައްދާފައިވާ ބޮލީވުޑް ފިލްމްތަކަކީ "ވީރޭ ދި ވެޑިން" އަދި "ލައިލާ މަންޖޫ" އެވެ. އޭކްތާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންގަނާ ރަނައުތް އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ",  އަޔުޝްމަން ކުރާނާގެ "ޑްރީމް ގާލް" އަދި ސިދާތް މަލޯތްރާ އާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާގެ "ޖަބަރިޔާ ޖޯޅީ" ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް