20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އެއިސާ ލަގާ ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

  • މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 23:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އަނިލް ކަޕޫރު -- ލައިޓްސްކެމެރާބޮލީވުޑް.ކޮމް

"އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އެއިސާ ލަގާ" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

 ހޯމަ ދުވަހު މި ޓްރެއިލާ ދައްކާލާފައިވާއިރު މި ޓެރެއިލާގައި ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއަށް ވުރެ  ޝައުގުވެރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ނުވަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައިވާއިރު ބެލުންތެރިން އަންނަނީ ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިލްމަކުން އެކުގައި ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގައި ދެ ބަފައިންގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ޖޫހީ ޗާވްލާ އާއި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އެވެ.

ޝެލީ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫހީ ފެނިގެންދަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ލަވް އިންޓްރެސްޓްގެ ރޯލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް