20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އެއިސާ ލަގާ ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

  • މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 23:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އަނިލް ކަޕޫރު -- ލައިޓްސްކެމެރާބޮލީވުޑް.ކޮމް

"އޭކް ލަޅްކީ ކޮ ދޭކާތޮ އެއިސާ ލަގާ" ގެ ދެވަނަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

 ހޯމަ ދުވަހު މި ޓްރެއިލާ ދައްކާލާފައިވާއިރު މި ޓެރެއިލާގައި ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާއަށް ވުރެ  ޝައުގުވެރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެން ދެއެވެ.

ނުވަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައިވާއިރު ބެލުންތެރިން އަންނަނީ ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސޯނަމް ކަޕޫރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިލްމަކުން އެކުގައި ފެނިގެންދާ މި ފިލްމްގައި ދެ ބަފައިންގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެންދަނީ ޖޫހީ ޗާވްލާ އާއި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ އެވެ.

ޝެލީ ޗޯޕްރާ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސޯނަމް ފެނިގެން ދަނީ އަނިލްގެ ދަރިއެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖޫހީ ފެނިގެންދަނީ އަނިލް ކަޕޫރުގެ ލަވް އިންޓްރެސްޓްގެ ރޯލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް