20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ބޮލީވުޑް

ސްކްރީން ޓެސްޓުން ފާސްވުމުން ނޫނީ ދަރިފުޅަށް ފިލްމެއް ނުކުޅެވޭނެ: އާމިރު

  • ސްކްރީން ޓެސްޓަކީ އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް އާމިރު ވަނީ ބުނެފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 30 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 23:07 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އާމިރު ޚާން އާއި ޖުނައިދް ޚާން -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

އާމިރު ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ހާން ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ރަނގަޅު ސްކްރިޕްޓަކަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސްކްރީން ޓެސްޓުން ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ އޭނާ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުފެންނާނެ ކަމަށް އާމިރު ބުނެފިއެވެ.

އާމިރު ބުނެފައިވަނީ ޖުނައިދު 26، އެކްޓް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ އެކްޓިންގެ ދާއިރާއިން ޓްރެއިންނިން ހޯދާފައި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ފިލްމު ކުޅެން ބޭނުންވާތީ އާއިލާ އިން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސްކްރީން ޓެސްޓަކީ އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށް އާމިރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖުނައިދު ވަނީ 2009 ވަނަ އާމިރު ޚާން ކުޅެފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ތްރީ އިޑިއަޓްސް" ގައި ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރް ހިރާނީއާ އެކު އެސިސްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

ޖުނައިދަކީ އާމިރުގެ ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ލިބުނު ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. ރީނާ ދައްތާ އާއި އާމިރަށް ދެން ލިބިފައިވާ ދަރިއަކީ އިރާ ހާން، 22، އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް