20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީ

ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ ސްނޯވީ ޗޮކޯ ޕިއްޒާ ތައާރަފުކޮށް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

  • ސްނޯވީ ޗޮކޯ ޕިއްޒާގެ އިތުރުން އެހެން ދެ ޕިއްޒާއެއް ވެސް ތައާރަފުކުރި
  • ބައި ވަން ގެޓްވަން ފްރީ ކާޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގަންނަ ކޮންމެ ޕިއްޒާއަކާ އެކު އިތުރު އެއް ޕިއްޒާ ހިލޭ ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ 18:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުން، ޕިއްޒާތައް ހިފަހައްޓާލައިގެން -- ފޮޓޯ: ސިމާހާ ނަސީމް

ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ސްނޯވީ ޗޮކޯ ޕިއްޒާ ތައާރަފުކޮށް ފްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ބުނީ ސްނޯވީ ޗޮކޯ ޕިއްޒާއަކީ ފޮނި ޕިއްޒާއެއް ކަމަށާއި ޕިއްޒާގައި އެކުލެވޭ ބައެއް ތަކެއްޗަކީ ޗޮކްލެޓް، ނަޓެއްލާ، ޗޮކްލެޓް ބްރައުނީގެ އިތުރުން މާޝްމެލޯ ކަމަށެވެ.

"އަސްލު ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ސްނޯވީ ޗޮކޯ ޕިއްޒާ މި ތައާރަފުކުރީ، އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފުކޮށްފައިވާނެ މީޓް ލަވާޒްއަށް ހާއްސަ ޕިއްޒާއެއް އަނެއް ޕިއްޒާއަކީ ޗައިނީޒް ނިއު އިޔަރއާ ގުޅިގެން ޗައިނީޒް ފިއުޝަނެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ގެނައި ޕިއްޒާއެއް" އެ ރެސްޓޯރެންޓްގެ މެނޭޖްމަންޓް ޓްރެއިނީ އަފާޒް ޒާހިދު ބުންޏެވެ.

ޕިއްޒާ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ފަށާފައިވާ ޕްރޮމޯޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ރެސްޓޯރެންޓްގެ އެސިސްޓަންޓް ރެސްޓޯރެންޓް މެނޭޖަރު އައިމިނަތު މާޝާ ވިދާޅުވީ ބައި ވަން ގެޓްވަން ފްރީ ކާޑް ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގަންނަ ކޮންމެ ޕިއްޒާއަކާ އެކު އިތުރު އެއް ޕިއްޒާ ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 380ރ. އަށް އެ ކާޑު ލިބޭއިރު ގަންނަ ޕިއްޒާއިން 50 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް މާޝާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތަކީ ކާޑު ގަންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަސް ކަމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ބުންޏެވެ.

ޕިއްޒާ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ބުނީ ކުރިއަތް އޮތްތަނުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ އޯޑަރުތައް ނެގުމަށް ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރެއް ތައާރަފުކުރާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން 1612 ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު ތައާރަފުކުރުމުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓްގެ މަޤްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިޔާލުތަކަށް ބަލާފައި ތަފާތު ޕިއްޒާތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކަމުދާނެ ގޮތަށް ތައާރަފުކުރުން ކަމުގައި އެ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް