20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ވަރުން ދަވަން އާއި ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާގެ ކައިވެނި ނޮވެމްބަރުގައި

  • ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން މިހާރު ވެސް ވަނީ ތައްޔާރު ވާން ފަށާފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 22:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ވަރުން ދަވަން އާއި ނަތާޝާ -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވަރުން ދަވަން އާއި އޭނާގެ ލޯބީވެރިޔާ ނަތާޝާ ދަލާލުގެ ކައިވެނި މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަކުކޮޅު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ވަރުން އާއި ނަތާޝާގެ ކައިވެންޏަށް ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން މިހާރު ވެސް ވަނީ ތައްޔާރު ވާން ފަށާފައެވެ. އެހެންކަމުން މިކައިވެނީގެ ހަފްލާ ވެގެންދާނީ މި އަހަރު ފެންނާނެ އެންމެ ކުލަގަދަ އެއް ކައިވެނި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ނަތާޝާ 30، އާއި ވަރުން 31، ގެ ދެމެދުގައި ލޯބީގެ ގުޅުމެއް އުފެދުނީ ދެ މީހުން ކިޔަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރުއެވެ.

ވަރުން އާއި ނަތާޝާގެ އިތުރުން އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ، ފަރްހާން އަހްތަރާއި ޝިބާނީ ޑަންޑޭކަރްގެ ކައިވެނި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅުގައި ފެނިދާނެ ދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ވަރުން މިހާރު އަންނަނީ ނޮވެމްބަރު އަށެއްގައި ރިލީޒު ކުރާ ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ ޑާންސް ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ޕަންޖާބްގައި ކުރަމުންނެވެ.

ވަރުން މި އަހަރު ފެނިގެން ދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ އެޕްރީލް 19ގައި ރިލީޒް ކުރާ ތާހީރީ ލޯބީގެ ފިލްމު "ކަލަންކް" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް