20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ޕެއިސާ ޔެ ޕެއިސާ އިން މާދުރީ އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި

  • މި ލަވައިގެ އޮރިޖިނަލް ލަވައަކީ 1980 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ކަރްޒް" އަށް ކިޝޯރް ކުމާރު ކިޔައިދީފައިވާ ލަވައެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 29 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 21:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


މާދުރީ ޑިކްސިޓް އާއި އަނިލް ކަޕޫރު -- ޓްވިޓަރ

މާދުރީ ޑިކްސިޓްގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ގެ ލަވަ "ޕެއިސާ ޔެ ޕެއިސާ" އިން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފި އެވެ.

އަނިލް ކަޕޫރާއި، މާދުރީ ޑިކްސިޓް، އަޖޭ ދޭވްގަން، ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް، އަރްޝަދް ވަރްސީ، ސަންޖޭ މިޝްރާ އަދި ޖާވެދް ޖެޕްރީ ނޫކުލަ އާއި ގޯލްޑް ކުލައިގެ ކޮސްޓިއުމްގައި ފެނިގެންދާ މި ލަވައަކީ ހެއްވާ މަޖާ ނެސުމެއް ފެނިގެންދާ ލަވައެކެވެ. 

ލަވައިގައި މާދުރީ ފުރަތަމަ ފެނިގެންދަނީ ރަތް ކުލައިގެ ގައުން އެއްގައި ކާރަކުން ފައިބާ މަންޒަރެވެ. އެއަށްފަހު އެހެންތަރިންނާއި, އެކު މާދުރީ ނަށަމުންދާއިރު ވެސް އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ބޮޑަށް ހުއްޓިގެންދަނީ މާދުރީގެ ނެށުމަށެވެ.

މި ލަވައިގެ އޮރިޖިނަލް ލަވައަކީ 1980 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ކަރްޒް" އަށް ކިޝޯރް ކުމާރު ކިޔައިދީފައިވާ ލަވައެކެވެ.

"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ގައި ހިމަނާފައިވާ މި ލަވައިގެ ފަހުގެ ވާރޝަން ކިޔާފައިވަނީ ދޭވް ނެގީ، ސުބްރޯ ގަންގުލީ، އަދި އަރްޕިތާ ޗަކްރަބޯތީ އެވެ. މިއުޒިކް ހަދާފައިވަނީ ގައުޜޯވް ރޯޝިން އެވެ.

މިފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު, އެ ޓްރެއިލާއަށް ވަނީ ބެލުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެންގޮސްފައެވެ.

"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ 19 އަހަރަށް ފަހު މާދުރީ އާއި އަނިލް ކަޕޫރު އެކުގައި ކުޅޭ ފިލްމަށެވެ. މި ދެތަރިން އެންމެ ފަހުން އެކުގައި ކުޅެފައިވަނީ 2000 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ޕުކާރު" އެވެ.

އިންދްރާ ކުމާރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 22 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް