20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ދިވެހި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ

ސޯލް ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

  • މި  ފިލްމު ސްޓްރީމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބައިސްކޯފް އެޕުން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ 18:54 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  3. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  8. ރަވާނާ ދޯނީގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސްފި


ސޯލް ގެ ޕޯސްޓަރު -- ފޭސްބުކް

ބައިސްކޯފް ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އާއި އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި އެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ގުޅިގެން އުފައްދާ ފިލްމު "ސޯލް" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

ވިއްސަކަށް މިނެޓްގެ  މި ކުރު ފިލްމުގެ ޓީޒާ ރަސްމީކޮށް ނެރެދެއްވީ ޓޫރިޒަމް މިސްޓަރު އަލީ ވަހީދެވެ.

"ސޯލް" ޓީޒާ އިން ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދެއެވެ.  ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ އަތިރިމައްޗާއި، ކަނޑުއަޑީގެ ގުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރުތައް މި ޓީޒާއިން ފެނިގެން ދެއެވެ.

ސީޒަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ސޯލް" ގައި ލަންކާގެ ދެ ތަރިއެއްގެ އިތުރުން ދިވެހި ބައެއް ފަންނާނުން ވެސް ފެނިގެންދެއެވެ.

މި  ފިލްމު ސްޓްރީމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ބައިސްކޯފް އެޕުންނެވެ.

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ  އއ. މަތިވެރީގެ އިތުރުން މާލެ އާއި މާލެ ކައިރީ ރަށްތަކެއްގައެވެ.

މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން ހަސަން (ކޮކޯ) ހަލީމް ކެމެރާ ކޮށްފައިވާ "ސޯލް" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައި ވަނީ އައިޝަތު ޝަޒްލީނެވެ. އަދި ފިލްމުގެ މިއުޒިކް ހަދާފައި ވަނީ އިބްރާހީމް (ތިއްތި) ނިފާރު އެވެ.

"ސޯލް" މި އަހަރު ބާއްވާ ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާއިފަ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ސޯލް ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލާފައިވާއިރު މި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދައްކާލާފައެވެ.

މި  ފިލްމަކީ ރާއްޖޭގެ ރީތި މަންޒަރުތައް ފުރިހަމައަށް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމަކަށް ވާއިރު  މި ޕޯސްޓަރުގައި ވެސް ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު ގޮނޑުދޮށެވެ.

އަދި ފިލްމުގައި ލީޑް ރޯލުން ފެންނަ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ދެ ތަރިން މި ޕޯސްޓަރުން ފެނިގެން ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް