23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ސްރީ ލަންކާ

އަސްކަރިއްޔާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު 546 ސިފައިން ސްރީ ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އަދަބެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި 9000 ސިފައިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ހަވާލުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 14 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ


ސްރީލަންކާ ސިފައިން -- ގޫގުލް

ސްރީ ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަސްކަރިއްޔާއަށް ފިލައިގެން އުޅޭ 546 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނު ފަހުން އަސްކަރިއްޔާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ނިކުތުމުން، އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން މަސައްކަތްފެށިފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެންމެ ގިނަ އަދަދެވެ.

ޚިދުމަތަށް ފިލާފައިވާ ސިފައިން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ، އެފަދަ މީހުން އަމިއްލައަށް އަމާންދީ ސިފައިންގެއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ދިން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުހުލަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

އެއްދުވަސް ތެރޭ ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެންމެ ގިނަ މީހުން، 546 މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް ބްރިގޭޑިއާ ރޯޝަން ސެނެވިރަތްނެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

އަދަބެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި 9000 ސިފައިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވެފައެވެ.

1983 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައި މަދުވެގެން 100،000 މިހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް