19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ސްރީ ލަންކާ

އަސްކަރިއްޔާއަށް ފިލައިގެން އުޅުނު 546 ސިފައިން ސްރީ ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • އަދަބެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި 9000 ސިފައިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ހަވާލުވެފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 14 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 16:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ސްރީލަންކާ ސިފައިން -- ގޫގުލް

ސްރީ ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަސްކަރިއްޔާއަށް ފިލައިގެން އުޅޭ 546 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހޯމަ ދުވަހު ބުނެފިއެވެ.

މިއީ ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނު ފަހުން އަސްކަރިއްޔާއިން ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލަ ނިކުތުމުން، އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް އަސްކަރިއްޔާއިން މަސައްކަތްފެށިފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭ ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެންމެ ގިނަ އަދަދެވެ.

ޚިދުމަތަށް ފިލާފައިވާ ސިފައިން ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށީ، އެފަދަ މީހުން އަމިއްލައަށް އަމާންދީ ސިފައިންގެއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް މިދިޔަ ޑިސެމްބަރުމަހު ދިން އެއްމަސްދުވަހުގެ މުހުލަތު ހަމަވުމުންނެވެ.

އެއްދުވަސް ތެރޭ ހައްޔަރު ކުރެވުނު އެންމެ ގިނަ މީހުން، 546 މީހުން ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް ބްރިގޭޑިއާ ރޯޝަން ސެނެވިރަތްނެ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.  

އަދަބެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވުމަށް ދިން ފުރުސަތުގައި 9000 ސިފައިން ވަނީ އަސްކަރިއްޔާއާ ހަވާލުވެފައެވެ.

1983 ވަނަ އަހަރު ފެށުނު ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ. މި ހަނގުރާމައިގައި މަދުވެގެން 100،000 މިހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް