23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ކާބިލް

"ކާބިލް" ގެ ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ޔާމީ ގޯތަމްގެ އާއިލާއިން ޕާޓީއެއް ބާއްވަނީ

  • ޔާމީ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ "ސަރުކާރު 3"ގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 14 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ރިތިކް އަދި ޔާމީ -- ގޫގުލް

ލޯފަން ދެ މީހެއްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "ކާބިލް" ފިލްމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މި ފިލްމުގެ އަންހެން ބަތަލާގެ އާއިލާއިން ޕާޓީއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔާމީ ނުވަތަ ބެލުންތެރިންގެ ނަމުން ނަމަ ސުޕްރިޔާގެ އާއިލާއިން މި ޕާޓީ ބޭއްވުމަށް މެދުވެރިވި މައިގަނޑު ސަބަބަކަށް ވެފައިވަނީ މި ފިލްމުގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ބޮކްސް އޮފީހުގައި 118.2 ކްރޯޑް ރުޕީސްއާއެކު ދެވަނައިގައި ވާ "ކާބިލް" އަކީ ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކޮށް ރަކޭޝް ރޯކްޝަން ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާ ފަދަ ރީތި ލޯބީގެ ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގެ ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ތަރި ރިތިކް ރޯޝަން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

"ބަދްލާޕޫރު" އަދި "ސަނަމް ރޭ" ފަދަ ހިތްގައިމު ފިލްމުތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ޔާމީ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ފިލްމުކަމުގައިވާ "ސަރްކާރް 3"ގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝޫޓިންތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ޗަންދިގަރްގައި ވާ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން އަދި އެކުވެރިންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން އޭނާ ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް