24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ޑްރާމާ

އަހަރެން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ކުޅުން ހުއްޓައެއް ނުލަން: ރޫޕަލް ޕަޓޭލް

  • ޑްރާމާ ސީރީޒް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 14 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  4. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  5. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  6. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  7. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  8. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!


ރޫޕާ -- ގޫގުލް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ޑްރާމާ ސީރީސްއެއް ކަމަށްވާ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ" ގައި ފެނިގެންދާ ރޫޕަލް ޕަޓޭލް، ބެލުންތެރިންގެ ނަމުން ނަމަ "ކޯކީލާ"، މި ޑްރާމާ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅޭކަމުގެ އަޑުތައް ފެތުރިއްޖެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް "ކޯކީލާ" ނުވަތަ ރޫޕަލް ވަނީ މި ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްއާ ވާހަކަދައްކަމުން ކޮކީލާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މި ޑްރާމާ ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ޗެނަލްގެ ފަރާތުން، އަދި މި ޑްރާމާގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމް "ރަޝާމީ ޓެލެފިލްމްސް" ގެ ފަރާތުން ވެސް މިކަހަލަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޭނާއަށް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ އޭނާ ބުނެފައިވަނީ މި ޑްރާމާ ސީރީޒް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ހަތް އަހަރު ވެސް އަދި މިއަދު ވެސް އޭނާ " ކޯކީލާ" ރޯލް ކުޅެމުން އައީ އަދި ކުޅެމުން އަންނަނީ ވަރަށް އުފަލާއެކު ހިތްހަމަޖެހިގެންހުރެ ކަމަށެވެ.

ރޫޕަލް ބުނެފައިވަނީ އެކްޓަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާ އެކި ކަހަލަ ދިގު ޑުރާމާ ސީރީޒްތަކާއި އެކި ކަހަލަ ކެރެކްޓާތައް ކުޅުމަށް އާދަވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ކެރެކްޓާތަކަކީ މުޅި އުމުރުދުވަހުގެ ރޯލްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ"ގައި އޭނާ ކުޅެމުން އަންނަ " ކޮކީލާ" ގެ ރޯލަކީ އެފަދަ ރޯލެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރޫޕަލް ބުނެފައި ވަނީ "ސާތު ނިބާނާ ސާތިޔާ"ގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން އޭނާގެ ކެރެކްޓާ މަރާލުމަކީ ޑްރާމާގެ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ކަމެއް ނަމަ، އެކަން އުފަލާއި ހިނިތުންވުމާއެކު އޭނާ ޤަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ.    

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް