19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ރ. މާކުރަތު

މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ

  • އިންޖީނުގެ ގެއަށް ތެޔޮ ދޫކުރަނީ މަގުމަތީގައި ހޮޅިއަޅައިގެން
  • މިމައްސަލަ އީޕީއޭއަށް ހުށަހަޅާނަން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ 22:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


މާކުރަތަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދިޔަ ބޯޓު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރ. މާކުރަތުގައި ފެނަކައިން ހިންގަމުން ގެންދާ އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ އެރަށު މަގުމައްޗަށް ބޭރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހަސަން އަލީ ވިދާޅުވީ ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މަގުމައްޗަށް ތެޔޮ ބޭރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އަންގާރަ ދުވަހު 300 ލީޓަރަށް ވުރެ ގިނަ ތެޔޮ މަގުމައްޗަށް ބޭރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ އިންޖީނުގެ ގެއަށް ތެޔޮ ދޫކުރަނީ މަގުމަތީގައި ހޮޅިއަޅައިގެން ކަމަށާއި، ހޮޅިތައް ހުންނަނީ އެއްހޮޅިއާ އަނެއް ހޮޅި ގުޅުވާފައި ކަމަށެވެ. އަދި ތެޔޮ މަގުމައްޗަށް ބޭރުވީ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ ހޮޅިފައިގެން ގޮސްގެން ކަމަށެވެ.

"ތެޔޮބޯޓުން އިންޖީނުގެއަށް ހޮޅިއަޅާގެން މިމަސައްކަތް ކުރަނީ. މިދޭތެރޭގަ 500 ފޫޓާ 600 ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ހުންނާނެ.'' ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހަސަން ވިދާޅުވީ ތެޔޮ މަގުމައްޗަށް ބޭރުވާ މައްސަލައަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި، މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް އެރަށުގެ ފެނަކާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިސްފަރާތާއި މަޝްވަރާ ކުރި ނަމަވެސް ހައްލުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

މަގުމައްޗަށް ތެޔޮ ބޭރުވެފައި

މަގުމައްޗަށް ތެޔޮ ބޭރުވުމަކީ ނާޒުކު ފެންފަށަލައަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހަސަން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އީޕީއޭއަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމައްސަލަ ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ ހެޑް އޮފީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް، ތެޔޮ އެރަށަށް ގެންނަ ކުންފުނީގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި މިމައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މާކުރަތަކީ 1331 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ރަށެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް