16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

މެކްސިކޯ

ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

  • ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި 70 ވަރަކަށް ޖަމާއަތް ހިމެނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 14 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:00 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


މެކްސިކޯގައި ރައީސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރަނީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގެ އެކި ސަރައްދުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ.

އެގޮތުން އާދީއްތަ ދުވަހު އެކަނިވެސް މެކްސިކޯގެ 18 ސިޓީއެއްގައި ރައީސް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ކުރެވުނު އިރު މިއީ މެކްސިކޯގައި މިފަދަ މުޒާހަރާތައް ބާއްވަން ފެށުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތްފަހުން އަދި މަހެއް ނުވާ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގެ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާ ކުރަމުން ގެންދަނީ ރައީސް ޓްރަމްޕް ގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ދެކޮޅަށެވެ. އެއީ އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ރޭނުމުގެ ސިޔާސަތާއި އިމިގްރޭޝަން ސިޔާސަތަށެވެ.

މުޒާހަރާތައް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅޭ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ގެންދަނީ އެމީހުން އެކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް ނޫން ކަމަށާ އެކަން އެމީހުން ކުރަނީ ޓްރަމްޕްގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ރައީސް ޓްރަމްޕާއި ދެކޮޅަށް މެކްސިކޯގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި 70 ވަރަކަށް ޖަމާއަތް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްއާއި، މެކްސިކޯގެ ނެޝެނަލް ޔުނިވާސިޓީއާއި، ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ޖަމާއަތްތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޒުވާން އެކްޓިވިސްޓުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް