19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

އެމްޑިޕީ ޕްރައިމަރީ

ޖާބިރުގެ ދެމަފިރިކަނބަލުންނަށް މަޖިލިސް ޓިކެޓެއް ނުލިބުނު!

  • ދިޔާނާ ވާދަ ކުރެއްވީ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި
  • ޖާބިރު ވާދަ ކުރެއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | Murshidhu

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދު:- ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް ވެސް ޕްރައިމަރީވީ ނާކާމިޔާބު -- އާކައިވް

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ދިޔާނާ ސައީދު އަށް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެއެވެ.  

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ދެމަފިރިކަނބަލުންނަށް ގެއްލުނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީގައި ނާކާމިޔާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތުމުންނެވެ.  

މީގެ ކުރިން ވެސް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަބްދުﷲ ޖާބިރު މި ފަހަރު ވެސް ވާދަ ކުރެއްވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ހޯދެއްވުމަށް އެ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސުޕެޝަލް އެންވޯއީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޖާބިރު އިންތިހާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވީ އަބްދުﷲ ރިއްފަތުއާ ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ.  

އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދެއްވި، އަބްދުﷲ ރިއްފަތު:- 

ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދިޔާނާ ވާދަ ކުރެއްވީ ގއ. ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައެވެ. ނަމަވެސް ހަތަރު ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރެއްވި އެ އިންތިހާބުގައި ދިޔާނާއަށް ލިބިވައިގެންނެވީ މަދު ވޯޓެކެވެ.  

ދިޔާނާއަކީ މީގެ ކުރިން ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ސާކްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލްގައި ކުރައްވާފައެވެ. ޖާބިރު ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވެސް ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަ ކުރައްވާފައިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހަރު އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖާލި

3 މަސް ކުރިން

ރާއްޖޭގެ 87 ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާ އެތައް ބައިވަރު ކެންޑިޑޭޓުން ބަލިވިއިރު މި އެކަނި ޚަބަރަކަށްވީ ކީއްވެބާ؟

0
0