25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ކޯލިޝަން

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ޖޭޕީން އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ތައްޔާރުވެއްޖެ!

  • ކޯލިޝަން ހަދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް ދެއްވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބާނީ ގާސިމް އިބުރާހިމް ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު 23:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ގާސިމް އަދި ނަޝީދު -- ޓްވިޓަރ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް، އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އޭޕްރީލް 6 ގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ފިޔަވާ އެހެން ޕާޓީތަކާއެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ. 

"އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުނީމާ މިފަހަރު ވެސް ޖޭޕީ މަގުމައްޗަށް ނެރެ އެއްލާލީމާ ޖޭޕީ އަށް މި ޖެހުނީ  ސަލާމް ޖަހަން. މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ޖޭޕީ އާއެކު ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުރިހާ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖޭޕީ ތައްޔާރުވެއްޖައިން،" ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. 

މި ޓްވީޓްގެ ކުރިން އެހެން ޓްވީޓެއް ވެސް ގާސިމް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އެ ޓްވީޓްގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޖޮއިންޓް ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕު އެމްޑީޕީން ރޫޅާލާނެ ކަމަށް ބުނުމުން ހައިރާން ނުވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މިހާރު ވެސް އޮތް އެއްޗެއްތޯ ބުނެ ގާސިމް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ. ގާސިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީއިން ނިންމީ ކޯލިޝަންގެ އެއްބަސްވުމާއި، ވައުދާއި، އަހުދާއި ހިލާފުވެގެން ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސްކަން ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ޖޭޕީގެ މެންބަރު އަބުދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ނަގާފައިނުވާތީ ޖޮއިންޓް ޕާލިމަންޓްރީ ގުރޫޕަށް ބުރޫ އަރާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ފަހަކަށް އައިސް ގާސިމް ގެންދަވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ގޮބޮޅި

3 މަސް ކުރިން

Kobaatha magumathi kurumakeesarukaaruga mulhin thibee Qasim party kudhin dhen majilees gondithahvess Qasim ah dheynveetha

0
0
ހުސައިން ޝަމީމް

3 މަސް ކުރިން

ގާސިމް ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ސިޔާސީގޮތުން އަނެއްކާވެސް އަޑިއަށް ދާން. ކައިރީގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ނުފޫޒުހައި ޖެހި، ގާސިމަށް އަމިއްލަ ސިކުނޑި ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް މިހާރު ކަންކަން ގޮސްފައިވާކަން އެތެރެ ކޮއިލުން ލިބޭ މައުލޫމާތުން އެބަ ސާފުވޭ. ގައުމުގައި އަގުވެއްޓިގައި ތިއްބެވި ފަސްބައިހުތުރު ބޭފުޅުން ގާސިމްގެ ނިވަލަށް ވެއްދުމަކީ ރައްޔިތުން ގާސިމަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ދިއުން ކަމުހައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ސިޔާސީ ސިކުނޑިން ވިސްނާއިރު ގާސިމްގެ ކުރިމަގު ބަނަވެދާނެކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުން.

0
0
F. Fathuhulla

3 މަސް ކުރިން

Gaasim moyaveetho mihaa avahah

0
0